Özgürlük ilkesi: Öğretisinde insanı kutsal varlık olarak kabul eden Alevi örgütlenmesi; kişi özgürlüğünün inanç ve düşünce özgürlüğünün en aktif savunucusudur.

Eşitlik ilkesi: Alevi örgütlenmesi yaşamın her alanında gelirlerin paylaşımından öğrenime kadar bireyin eşitliğini savunur. Hiçbir kimseye hiçbir kuruma hiçbir ulusa ya da inanca bu eşitliği bozucu ayrıcalıklar tanınmaz.

Demokrasi ilkesi: Barış: ve demokrasi birbirinin ayrılmaz parcasıdır. Demokrasi için insan hakları için barış için mücadele etmek ve Aleviler arasında bu düşüncelerin yayılmasına çalışmak en başta gelen görevimizdir.

Barış ilkes: Yurtdaşlarımız arasında yayılmak istenen savaş şiddet nefret duyguları yerine sevgiyi dayanışmayı dostluğu egemen kılmak için çalışmalıyız.

Laiklik ilkesi: Alevi örgütlenmesi devlet idaresinde laiklik ilkesini varoluş mücadelesinin temel taşlarından biri olarak görür.

Emeğin üstünlüğünü savunma ilkesi: Aleviler emeğin üstünlüğüne inanır emek verilmiş bütün çalışmalara emekçilere saygı duyar.

Bağımsız örgütlenme ilkesi: Hz. Ali’nin ‘haksızlık karşısında eğer susuyorsanız yalnız hakkınızdan değil aynı zamanda şerefinizden de olursunsuz’ ilkesi bizim ilkesidir. Alevi örgütlenmesi mazlumun yanında zalimin karşısında her zaman taraftır.