Bir gün bir ALEVİ DEDESİ ve imam sohbet etmeye başlarlar imam DEDE mize sorar

imam: yahudilerin ibadet yeri havra hristiyanların kilise biz sünnilerin ise camiidir sizin ibadethaneniz neresi ? diye sormuştur

ve dedemizde hemen cevap verir

Dedemiz: O saydıklarının dışındaki her yer bizimdir


Aşk ile.