Bir gün Selman hazretleri İmam Ali aleyhisselamın huzuruna gelip onun nefsi hakkında haber etmesini istedi. İmam hazretleri buyurdu ki: “Ey Selman benim önceki ümmetleri itaatine çağırıp küfredenleri de cehennemin ateşi ile cezalandıran! Benim o hesabın sahibi olan! Ey Selman! Beni hakkıyla tanıyanlar şüphesiz olarak en yüce makamda benimle beraber olacaklardır.”

İmam hazretleri anlatırken onların huzuruna Hasan ve Hüseyin hazretleri dahil olduklarında şöyle devam buyurdu: “Bunlar alemlerin Rabbinin arşının küpeleridir. Bunlar ile cennete aydınlık gelir. Anneleri ise kadınların en hayırlısıdır. Şanı yüce olan Allah kullarından aht aldığında benimle almıştı. Beni tasdik edenler etti ve beni yalanlayanlar da cehennemin ateşi içindedirler. Baliğ olan hüccet ve baki olan kelime benim. Benim elçilerin elçisi olan!” Selman hazretleri dedi ki: “Ey Müminlerin Emiri anam babam sana feda olsun seni bu sıfatların ile hem Tevrat’ta hem de İncil’de gördüm. Allah’a ant olsun ki toplumun: Bu adam o kadar ileri gitti ki onu öldürenden Allah razı olsun demesinden çekinmeseydim senin hakkında öyle şeyler söylerdim ki nefisler ondan ürkerdi. Nitekim sen Adem’in onunla tövbesini kabul edildiği Allah’ın hüccetisin!

Seninle Yusuf kuyudan kurtarıldı ve Eyyub’un kıssasında Allah’ın nimetlerinin ona karşı değişmesindeki sebep de sensin!” Müminlerin Emiri buyurdu ki: “Ey Selman Eyyub’un hikayesini ve hangi sebepten dolayı Allah’ın nimetinin ona karşı değiştiğini biliyor musun?” Selman dedi ki: “Allah ve sen daha iyi bilirsiniz ey Müminlerin Emiri” İmam hazretleri buyurdu ki: “Eyyub mülküm hakkında tereddüte kapılıp dedi ki: ‘Bu yüce bir hitap ve ağır bir emirdir.’ Şanı yüce olan Allah ona buyurdu ki: ‘Ey Eyyub benim kaim kıldığım suret hakkında mı tereddüt ediyorsun? Ben Adem’i bir bela ile sınadım ve ancak onu (Ali’yi) Müminlerin Emiri olarak kabul etmesi ile bağışlamıştım. Sen ise onun (Ali’nin) hakkında: Yüce bir hitap ve ağır bir emir mi diyorsun? İzzetim ve celalimin hakkı için sana azabımdan tattıracağım ki Müminlerin Emiri’ne itaat edip tövbe edinceye kadar.” İmam hazretleri buyurdu ki: “Eyyub bana itaat ederek mutluluğa erdi!”

(el-Meclisi “Bihâr’ül Envâr” C.26 S.292-293; es-Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” S.493; “Kenz Cami’ül Fevâid” S.264-265; Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.4 S.440; Enis Emir “Kuran’da Ehl-i Beyt” S.235-236)