Varlık asıldır. Yokluk ise ondan zuhur eden ve yine ona dönen dalgalardır. Yokluk İlm-i İlahide mevcud olup maddi vücudu olmayandır ancak mutlak yokluk ise zaten yoktur. Çünkü daireyi ilm-i İlahi’nin harici yok ki birşey onun haricinde olsun. Bu da demektir ki yokluk varlığın içinde. Yokluk varlığa varlık da yokluğa perde olmuş.

A'yanı sabite diyorlar yani ilm-i İlahide eşyanın ezelden beri sabit olan suret ve hakikatleri.

Hakikati bulmak insanın dünyaya gelişinin yeğane amacıdır amacıdır. Bu amacın varlık ve yokluk ile yakından bir ilişkisi bulunmaktadır ki hulâsa hakikati bulmaktaki amaç var olmaktır! Varlığın yolu ise önce yok olmaktan geçer. Kendi benliğini mahv eden insan ise yokluk makamına erişir

Yunus'un özetlediği gibi;

Çıkar kendini aradan kalsın seni yaradan

Dünyaya gelen har zat gördüğü öğrendiği ve yaşadığı olaylar neticesinde kendinde bir varlık ve benlik kazanır ancak bu benlik Hakk’a ait olan benlik olmayıp bu benliği aradan çıkarmadıkça ardında bulunan hakikate erişemez. Vel hasıl önce kabı boşaltmak gerekir ki yeniden dolsun.

Bu kısası bir hikaye ile özetleyelim;
Belh Şehri Pahişahı İbrahim Ethem tahtına oturmuş düşünüyordu.

Bir süredir kafasından geçen hakikat ile ilgili sorulara cevap arıyordu ki sarayın çatısından gelen koşma sesini andıran bir gürültü ile irkildi.
Yerinden kalkarak sarayın çatısına çıkan Ethem elinde değneği ile bir çobanın sarayın çatısında bir oyana bir bu yana koşturduğunu gördü;

-Ne yapıyorsun? diye sordu Ethem.
-Çoban cevap verdi; sürümü kaybettim de onu arıyorum.
-Ethem biraz şaşkınlık biraz da kızgınlık ile cevap verdi; “ Bre gafil Sultanın sarayının çatısında sürünün işi ne ki burada ararsın ?”
-Çoban Ethem’e dönerek cevap verdi;
“Benim burada sürümü bulma olasılığım senin burada Hak’kı bulma olasılığından fazladır!”

Bu hadiseden sonra Ethem’in sultanlığını terk ederek hakikatin peşinden koştuğu anlatılır.

Ethem bunca varlığın içinde Hak’kı ve Hakikat’i bulamayacağını anlamıştı. Hak’ka ve hakikate talip olan hakikat yolcusu evvela hiçlik makamından geçecektir ki İbrahim Ethem bu hikmeti fark ederek malını ve makamını terk eylemiştir.

Hulâsa sırça köşklerde oturarark Tanrı’yı bilmek gayet zordur erenler 5 kuruşa aldığı şeyi 3 kuruşa vermezler anlayana aşk olsun..

Alıntıdır.