Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Makalat - Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli (ks)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Hak Subhanebu ve Ta'âla Adem'i dört türlü nesneden yarattı dört bölüğe ayırdı. Dört bölüğün de dört türlü ibadetleri dört türlü arzuları ve dört türlü halleri vardır.

  Bundan böyle insanın yaratıldığı bu dört türlü nesnenin ilki toprak ikincisi su üçüncüsü ateş ve dördüncüsü yeldir.

  Yarattığı dört bölük insana gelince:
  Birinci bölük âbidlerdir; bunlar şeriat kavmidir ve asılları yeldendir. Yel (Hava) hem şifa verici hem de kuvvettir; bu sebeple bunlar da gece gündüz Hakkın ibâdetinden ayrılmazlar. Yel esmeyince ekinler samanından ayrılmaz bütün âlem kokudan helak olurdu. Öyle ki bu dünyada ne varsa; helâl haram temiz ve pis hepsi şeriat ile malûm olur. Çünkü şeriat kapısı ulu kapıdır. Nitekim Çalap Celle Celâlühu her çeşit nesnenin varlığını Kuran içinde yaddetti:

  Taş veya Kuru herşey apaçık bu kitap içindedir."
  (Kuran VI/59)

  Öyleyse aziz kardeşim: Çalap Ta'âlâ'nın buyurduğunu gayret gösterip tutmak ve sakının dediğinden sakınmak gerek. Bunun için de insan olanlar kendilerini tez ulu bileler ve Hak Ta'âla Hazretlerinin yasaklarındansakınalar. İnşâallahu Ta'âlâ bu gibi insanların amel ve hallerinin nasıl olduğunu Marifet gelip canı diri kıldığı yerde (mahşer) hatırlarız.

  Âbidlerin ibâdetleri: Namaz kılmak oruç tutmak zekât vermek hacca gitmek seferberlik olunca gaza eylemek cenabetten gusul ederek temizlenmek ve nefse ait arzuları istemeyip dünyayı terk ederek âhireti sevmektir.

  Bunlar avam (halk) taif esidir ve işi gücü birbirlerini incitmektir. Kibir haset buğuz cimrilik ve düşmanlık bunlarda her zaman görülür. Bunların taifesi hemen hemen bu kadardır.

  İkinci bölük zahitlerdir. Bunların aslı ateştendir ve bunlar tarikat taifesidir. Bu sebeple gece gündüz yanmaları kendilerini yakmaları lâzımdır. Her kim bu dünyada kendisini yakarsa yarın âhirette türlü azaplardan kurtulacaktır. Şunu iyi bilin ki bir kez yanan başka yanmaz:
  "(Kur'ân'a nazire yazmayı) eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız- o ateşten sakının ki onun odunu insan ve taşlardır." (Kufânll/24)

  HİKÂYELER


  Nitekim İsa Peygamber Aleyhi's-selâm günlerden bir gün geziye çıkıp yürürken bir dağ dibine ulaştı; su buldu ve içti. Fakat o su acıydı ve o dağ sürekli sallanıyordu. Bunun için Isa Aleyhi's-selâm hâl diliyle dağa sordu:

  - Bu su niçin acıdır ve sen sürekli niçin sallanırsın? O dağ o zaman şöyle karşılık verdi:

  - Ya Ruhullâh şöyle bil ki Musa Peygamber Aleyhi's-selâm zamanında bir yiğit gezerken birden buraya geldi ve bu âyeti okudu:

  "Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu o ateşten koruyunuz ki onun odunu insan ve taşlar olacaktır."

  (Kur'ân LXVI/6)
  Sonra (dağ) bu âyet Tevrat İncil Zebur ve Kurân'da var mıdır? dedi. O zaman Isa Aleyhi's-selâm İncil Tevrat Zebur ve Kurân'da bu âyet vardır diye cevap verdi.

  O zaman dağ:
  - Ya Isa İncil senin Kuran Muhammed Mustafa'nındır. Şimdi Ya Ruhullâh! Senin duan kabul görür dua et de Calap Ta'âlâ beni bu titremekten kurtarsın dedi. O zaman Isa Aleyh is's-Selâm dua etti ve o saat içinde o dağ titremekten kurtuldu acı suyu da tatlı oldu. O zaman o dağ şöyle dedi:

  - Ya Ruhullâh! Benim içimde bir pir vardır; tâ Benî israil zamanından kalmıştır. O Muhammedi veya ümmetini görmeyi arzular. Fakat o yiğit;
  "Yakıtı insanlar ve taşlar olan ve kafirler için hazırlanan ateşten kendinizi koruyun"

  Yukarıdaki âyeti okuyunca bu pir o zamandan beri gece gündüz ağlardı. Bu acı su onun gözyaşıdır. Bu pirin gözyaşı başka birçok suya da karıştı hepsini acı kıldı. Şimdi Allah'a şükür senin duan bereket iyle ağlaması son buldu ve acı sular da tatlı oldu.

  Isa Aleyhis's-selâm bu heybeti görünce ibrette kaldı. Dünyada bir çanağı bir asası ve bir iğnesi vardı; onları da ele bıraktı.

  Bundan dolayı azizim! Bu dünyalık biriktirenler türlü türlü azaplardan nasıl kurtulacaklardır? Nitekim Res'ül Hazreti Aleyhis's-selâm buyurmuştur

  "Bu dünya bir derin denizdir; İnsanların çoğu onun içinde boğulmuşlardır.
  Zâhidlerin ibâdetleri; gece gündüz Allah'ı zikretmek

  bismi'llâhi'rahmâni'r-rahim'i her işte yâd etmek korku ve ümit içinde olmak ve arzuları dünyada âhiret için yararlı işler yapmaktır. Hâlleri de ilm-i ledün (gayb ilmiine ermektendir ve kendi bilgilerinden memnun kalmışlardır. Nerden gelip nereye gittiklerini bilmezler. Çünkü bunlara hidâyet kapısı açılmadı Eriştikleri her mertebeye kendi gay¬retleri ile gelmişlerdir. Bunların bölüğü de hemen bu kadardır.

  Üçüncü bölük ariflerdir. Bunların aslı sudandır ve bunlar maritet taifesidir. Su hem kendisi temizdir hem de temizleyicidir. Bu sebeple arif de hem temiz olmalı hem de temizleyici.

  Soru:
  Arifler katında her sözün üç yüzü önü ve bir arkası vardır. Manâ ehli katında ise (her sözün) yetmiş iki yüzü ve bir ardı vardır. Ayrıklar câhiller bilmediklerinden kelimenin ardını söylerlerde kendilerini ateşe atarlar. Fakat arifler her kelimenin yüzünü söylerler de ateşten kurtulurlar.

  Şimdi su temizdir sonra temiz su herhangi bir kaba girerse o kap suya döner su (gibi temizlenir). Aynı zamanda kendinden başka şey kalmaz (birikmez) ve rengi de belli olur. Pisliği dışarda bırakır (mikrobu temizler).

  Ariflerin arılığı zahirdir; tekrar aslına erer birikir. Arifler katında şirk murdardır (pistir); onu içlerinde bırakmaz dışarı atarlar. Kendileri arıdırlar ve başkalarınıda arıtırlar.

  Öyleyse şöyle bilmek gerekir ki kendisini arıtmayan başkalarını da arıtmaz (arıtamaz).

  Şeriat katında elbise ve tene pislik bulaşsa suyla yıkanınca temizlenir. Su hem donu hem teni arıtır cenabeti giderir ve abdest reva olur. Fakat arifler katında suyla ne elbise ne ten temizlenir ne de cenabet giderilip abdest reva olur. Çünkü yıkayıcı arınmayınca yumaklık ile yıkanan şey arınmaz. Şimdi insan gerek ki suya; su gerek ki abdeste; abdest gerek ki namaza; namaz gerek ki Çalap Ta'âlâ'ya yarasın Nitekim Hak Subhanehu ve Ta'âlâ buyurur:

  "Değme dil beni anlamaya değme ten bana ibâdet etmeye değme ibadet benim marifetimi bilmeye yaramaz."

  Bundan dolayı azizim! İyi düşünmek gerekir ki kişide yaramaz fiil olmasın. Kişi her zaman temiz olmalıdır insanın ansız (pis katışıklı) olmasına sebep içinde şeytan fiilinin olmasıdır.

  Eğer inanmazsan bir kaba içki koy ve ağzını kapat ve denize bırak. O kabın dışını on yıl yıka. Kabın içindeki içki önceki eski içkidir ve murdardır (yine pistir).

  Bir başka manâ (örnek) de şudur:
  Bir kuyuya bir damla içki damlasa o kuyunun suyunu bir kere boşaltsalar dışarı dökseler o suyun döküldüğü yerde ot bitse de o otu koyun yese; takva ehli kavlince o koyunun eti haramdır. Şunun içindir ki içkinin haramlığı ve murdarlığı şeytan Muindendir. Nitekim Hak Ta'âlâ buyurur:
  "İçki kumar putlar ve fal okları şeytanın işleri cümlesinden olan pisliklerdir; onlardan kaçının ki felaha eresiniz. "

  (Kuran V/90)

  Şimdi azizim! Bir damla içki bir kuyuya damladığı için takva ehli kavlince o kuyunun suyunu hep arıtmak gerekmiş. O suyun döküldüğü yerde biten otu bir koyun otladığı için eti haram oldu. Sebep içinde şeytan fiili olmasıdır.

  Vay sana ki içinde; kibir ve hased (kıskançlık) cimrilik düşmanlık tamah öfke gıybet kahkaha (şamata) ve maskaralık ile bunlar gibi daha nice şeytan fiili varsa suyla yıkanıp nasıl arınacaksın?

  Öyleyse hakikaten bil ki arınamazsın.
  Bundan dolayı bahsettiğimiz bu sekiz türlü nesnenin birisi bir kişide olsa onun bütün taât ve ibâdeti ile amelleri heba olur. Vay eğer sekiz türlüsü de bir kişide olursa o kişinin hâli ne olur?

  "Yaptıktan her işi ele alır onu toz duman ederiz."
  (Kurân XXV/23)

  Şimdi biz dedik ki "mutlak şeytan o kimsedir ve şeytanın şeytanlığı da tam bu sekiz türlü nesneyledir."

  Azizim! Ariflerin aslı sudandır ve içlerinde pis şey bulunmaz. Suyun aslı da yeşil cevherdendir ve o cevherin aslı da Allan'ın kendi kudretindendir. Bunun için Allah Tebaâreke ve Ta'âlâ ariflerini sever. Çünkü ariflerin aslı Allah'dandır; asıllının aslını sevmesi şaşılacak bir şey değildir.

  İnşallah âriilerin ilmini insanın kendisini bildiği yerde yâd edeceğiz.
  Şimdi şöyle bilmek gerekir ki ariflerin ibâdeti tetekkür ile dünya ve âhireti terk etmek; himmet nazarıyla velayet beklemek ve Çalap Ta'âlâ'ya ulaşmak arzusudur. Ariflerin halleri ise bütün varlığa uyum göstermek ve kötü düşünceye kapılmamaktır.

  Bunların taifesi de hemen bu kadardır.
  Dördüncü taife muhiplerdir. Bunlar hakikat taifesidir ve bunların aslı topraktandır. Toprak teslimiyet ve rızâyı temsil eder. Bu yüzden muhip de teslimiyet ve rızâ içinde olmalıdır. Nitekim Resulul'lâh (A.S.) Hazretleri şöyle buyuruyor:

  "Her Nesne tekrar aslına döner."
  Şimdi muhip arife şöyle sorar:
  - Ya ârif! Allah Tebâreke ve Ta'âlâ Kur'ânda şöyle buyurur:
  "Sizi yerden yarattık oraya döndüreceğiz ve başka bir sefer yine oradan çıkaracağız."

  (Kuran XX/55)
  O hâlde şimdi toprak toprağa su suya yel yele ateş ateşe döner; sen neyle Hazret'e (Allah'a) varırsın? "Ben önce kimsem yine O'yum" dersin.
  Arif cevap verir: "Bu söz doğrudur ve ihtilâf yoktur. Ama benim üç dostum vardır. Ne zaman ki ben Ölürüm birisi evde birisi yolda kalır; birisi ise benimle beraber gelir: Evde kalan malımöır yolda kalan hısımlarım ve ailemdir benimle beraber gelen ise iyiliklerim ve amellerimdir.

  Öyleyse eğer kötü ahlâkım ve kötü amelim varsa bil ki bu asıllı aslına döndüğü ve benzediği içindir.

  Arif de muhibbe sorar:
  -Ya muhip! Asılda baba (ata) mı yoksa anne mi önemlidir?
  - Çoğu şöyle söyler: Anne asıldır baba köktür. Ama bizim katımızda baba (ata) asıldır; anne köktür. Çünkü asıl tohumdurki yere ekilince kök olur diye cevap verir muhip.

  Muhiplerin ibâdeti Allah'a yalvarma (münâcât) seyir ve gözlemdir. Arzularına ermek Çalap Ta'âlâ'yı bulmak kendilerini yitirmek canları muratlarına ermek ve hâlleri birleştirip birolmakt ir.
  Bunların taifesi de hemen bu kadardır.
  Muhiplerin üç yerde kazancı vardır:
  Birinci Çalap eserini seyretme
  İkinci Çalabına münâcât kılma (yalvarma)
  Üçüncüsü Çalap aşkına müşâhâdeye oturma.

  Eğer muhiplere Çalap Allah'ı nasıl bildin derlerse onlar şöyle cevap verirler:

  -Çalap Allah'ı kendimizden kendimizi de Çalap Allah'dan bildik. Sözümüzün delili Hazreti Aleyhi's-selâm'ın buyurduğu şu hadistir:
  "Her kim kendini bilirse şüphesiz Rabbını da bilir."

  (Hadis)

  Muhiplerin sözlerinin hakikati insanın kendi içindedir başka yerde arayan nasıl bulacaktır? Bu sebeple bir insan kendini bilmeyince Allah'ı nasıl bilecek ve görecektir? Nitekim Çalap Ta'âlâ buyurur:

  "Biz ise ona ilim ve kudretimizle sizden daha yakınız; fakat siz (yapılmakta olan işleri) görmüyorsunuz."

  (Kur-ân LVI/85]
  Bir âyette de şöyle buyurur:
  "...ve biz ona şah damarından daha yakınız."
  (Kur'ân L/16) âyetinin sonu

  Ahitlerin zâhidlerin ve ariflerin ibâdet arzu ve hâlleri birbiri katında değil; takat muhiplerin katında geçer. Çünkü âbidler zâhidler ve âriflerda'vâ (zâhirehli) muhipler ise ma'na (bâtın ehli) taifesidirler.
  Şimdi azizim! muhiplerin şerhi (izahı) çoktur. Fakat aklın ermesine gönlün yönelmesine ve suret döğmeğe (insanları uyarmağa) bu kadar söz yeter ki onlan da yad ettik. Başka kim var Allah bilir vallahu a'lemu bi's-sevab (Doğruyu en iyi Allah bilir).

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM

  Bu bölüm marifetin aslını beyân eder.

  O âlemin Kutb'u der ki:

  Kul Çalap Allah'a kırk makamda erişir dost. olur. O kırk makamın onu şeriat; onu tarikat; onu marifet; onu da hakikat içindedir.

  Şeriatın ilk makamı iman getirmektir:

  İmanın şartı altıdır: Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine âhiret gününe kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.

  Ama hangi insan ki imanın ten üzere olduğunu söylerse hatâ eder.

  İmânın can üzere olduğunu söylese de hatadır.

  Şöyle bilmek gerekir ki arifler katında imân akıl üzeredir. Fakat herkesçe bilinen: İmânın dil ve gönül üzere olduğudur. Kim Çalap Allah'a gönülden tanıklık yapmazsa mutlak kâfirdir.

  "... ve onlar deve iğne deliğinden goçinceye kadar cennete giremeyecekler."
  (Kur'ân IV/48 ve 116)

  Öte taraftan diliyle tanıklık yapıp da gönlü ile inanmazsa münafıktır. Cehennemin en alt tabakasında olur:

  "Şüphesiz ki münâfıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklar."
  (Kur'ân IV/145)

  İbâdete gelince: amel imândan ayrıdır ve imân ibâdettir. Değme ibâdet imâna ermez; küfür de günahtır ama değme günah küfre ermez: Nitekim Allah şöyle buyurur:

  "Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını al etmez; bunun dışındaki günahları dilediği kimseye bağışlar."
  (Kur'ân IV/48 ve 116)

  Bu iki süz de kişilere dosttur:

  "Hani Rabbın Âdemoğu'larının sulblerinden hürriyetlerini çıkarıp aldı da onları nefislerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? buyurdu...."
  (Kur'ân VII/172)

  İşte imân budur

  Fakat bizim sözümüz şudur ki: Rahmanın ve şeytanın aslı nedir? Bunu bilmek gerek. Şimdi şu da bilinmelidir ki Rahmanın astı imân şeytanın aslı ise şüphedir. Fakat imâna şüphe katmak güçtür. Çünkü imân akıl üzeredir; akıl sultandır ve ten içinde imânın naibidir. Sultan giderse naib nasıl durabilir?

  Meselâ:

  İmân bir hazinedir; Allah'ın lanetlediği İblis bir hırsızdır. Akıl hazinedardır. O hâlde hazinedar giderse hırsız hazineyi ne eder?

  Bir söze göre de iman koyun; akıl çoban ve İblis kurttur. Çoban giderse kurt koyunu ne yapar?

  Bir söze göre de imân süt; akıl bekçi İblis ittir. Üçü de bir evdedir. Bekçi evden gidip de süt bekçisiz kalırsa it sütü ne yapar?

  Şimdi ey biçâre miskin! İmân senin içinde başıboştur.

  Şimdi Çalap Allaha inanmak buyruğunu tutmaksakının dediğinden sakınmak imândır. Allah Tebareke ve Ta'âlânın buyurduğunu tutmayıp sakın dediğinden sakınmamak Allaha inanmamaktır.

  Allahın meleklerine inanmak imândır.

  Şimdi azizimi Her bir kişiyi üç yüz altmış melek korur. Bunca melekler arasında edepsizlik edersin de sen senin gibi kişi yanında edepsizlik etmezsin. Hani nerde meleklere inanmış olduğun?

  Allahın Kurân'ına ve diğer kitaplarına inanmak da imandır.

  Şimdi için; kibir hased cimrilik tamah öfke gıybet kahkaha şamata ve maskaralıklarla doludur. Şimdi azizim! Hangi kitapta bunlardan birisinin iman ehlinin içinde olacağı buyurulur? Nerde kaldı; (Allahın) kitaplarına ve tebliğlerine inandığın?

  Allah dostlarına İnanmak da imandır. Çünkü Allah dostları miskinliği (fakrı) kabul ettiler. İkiliği kesreti bırakıp vahdet yoluna girdiler.

  Allah dostları bir gün tok iki gün aç gezerler.

  Nitekim Hazreti Resul (A.S) buyurmuştur:

  "Ben dahi bir gün tok iki gün aç dururum".
  (TirmiziZühd/35)

  Fakat Allâhu Ta'âlâ bunların hatâlarını kıldan kıla geçirdi ve geri yüzlerine vurdu. Sen bunca fuzûli işler yaparsın; yüzüne vurmaz mı dersin. Senden korkar veya utanır mı sanırsın. Allah dostlarına (peygamberlere) inandığın nerde kaldı?

  Ey müminler! Kıyamete inanmak böyle sizin gibi inanmak değildir. Zira siz haram ve helâl her ne bulursanız giyinir donanır; haksız yere nimetler yiyip beslenirsiniz. İşte bu inanmak mıdır ki siz inanmış olacaksınız.

  Şimdi ey müminler! Eğer kendinizi bildiyseniz bu kapı ümit kapısıdır; sizlere rahmet eder. Eğer kendinizi bilmedinizse bu kapı ümitsizlik kapısıdır; sizlere kızgınlık ve ölke verir. Çünkü o yüce Pâdişâh şöyle der:

  Ben o Pâdişâhım ki milyonlarca insanı kapımda talep edici olarak isterim. Kapımda Ömür boyunca zar zar ağlarlar da eğer inançları ve istekleri riyalı olursa sonunda perişan olurlar.

  Her ne kim var ihlâsla imân getirmek zorundadır.

  Bunların hepsi tam imândır. Korkusuz yürümek imâna şüphedir

  Öyleyse azizim! Marifetin aslını bu kadar hülâsa ettik; çünkü gerçek canlara hülâsa (kısa) söz yeter.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


  Bu bölüm şeriatın makamlarını beyân eder.

  Şeriatın birinci makamı imân getirmektir: Kurân'da şöyle hitabedilir:

  "Ey iman edenler"
  (Kur'ân V/9)

  İkinci makam ilim öğrenmektir; "Rabba Kul olunuz."

  (Kur-ân III/79) Üçüncü makam; namaz kılmak zekât vermek oruç tutmak gücü yetene hacca gitmek seferberlik olunca kaçmayıp düşmana karşı gelmek ve cenabetten temizlenmektir. (Nitekim Kur"ân*da ve hadiste bu hususlarda şöyle buyrulur; "... Namazı kılın ve zekâtı verin"

  (Kurân II/43) "Ramazan ayında oruç tutunuz"
  (Hadis)

  "Allah için Ka'be'yi haccetmek oraya gitmeye gücü yeten insanlar üzerine farzdır."
  (Kurân III/97)

  "Umûmi bir sefer olduğu zaman cihad etmek"

  "(Vücûdun) bütününü cünüptük halinden yıkayıp temizlemek."

  Dördüncü makam helâl kazanmak ve faizi haram bilmektir: "Allah alışverişi helâl faizi haram kıldı."
  (Bakara II/275)

  Beşinci makam nikâh kıymaktır:

  "Kadınlardan sizin için iyi ve uygun olanlarını nikahlayınız."
  (IV/20)

  Altıncı makam hayz ve loğusalıkta cinsi münasebeti haram bilmektir:

  "Hayz zamanında kadınlardan el çekin temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın."
  (II/222)

  Yedinci makam sünnet ve cemaat (ehl-i sünnet ve'l-cemaat) eh¬linden olmaktır:

  "Cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi defa daha faziletli olur."
  (Hadis)

  Sekizinci makam şefkattir:

  "Allah'ın tevhid ahdini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini koparanlar ve yeryüzünde fesad çıkaranlar (varya) işte lanet ve yurdun kötüsü (cehennem) onlara." (Kur'ân XIII/25) Hazreti Resul (A.S.) buyurmuştur: "Şefkat imandandır"

  Dokuzuncu makam temiz yemek ve temiz giyinmektir: "Size bahşettiğimiz nimetlerin rızıkların iyilerinden yiyiniz."
  (Kur'ân II/172 XX/81)

  "Ve elbiseni de temizle"
  (Kuran LXXIV/4)

  Onuncu makam emr-i bi'l-ma'rûf ve nehyi'ani'l-münker yani iyiliği emredip yaramaz işlerden sakındırmaktır:

  İçinizden insanları hayra çağıracak iyiliği emredecek kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun."
  (Kur'ân III/104 XI/71)

  Beyân olunan bu kadar âyetin tamamı imân ehli için gelmiştir. Bakisi malûmdur

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Bu bölüm tarikat makamlarını beyân eder. Şimdi azizim! Bil ki tarikatın ilk makamı pirden el alıp tövbe etmektir:

  'Allah'ın ipine sıkıca sarılınız."
  (Kuran III/103)

  "... Çok samimi bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz."
  (Kur'ân LXVI/8)

  Kul kötü hâlden dönünce tövbe veren Allah'ın kendisidir: "(Onların bu pişmanlıkları üzerine) tövbe etmeleri için Allâh onlara teveccüh buyurdu."

  (Kur'ân IX/118) Şimdi ey müminler! Öyle tövbe etmek gerek ki onda tereddüt ve şüphe olmasın. Yine tövbeyi öyle yapmak gerek ki fayda getirsin. Çünkü tövbe etmek pişmanlıktır. Pişmanlığın esası budur ki yetmiş yıllık günâh bir özüre değişilir. Şimdi tevekkülle özüre önem verin ki hatâlarınız az yüzünüz ak (taze) olsun.

  Şimdi ey müminler! Her zaman özür dilemek sizden; kabul etmek Allah'dandır:

  "Allah'a tevekkül eden kimseye Allah yeter."
  (Kur'ân LXV/3)

  Şükür kılmak sizden; nimetlerinizi artırmak Allah'dandır: "... Şükrederseniz muhakkak artırırım ama nankörlük ederseniz bilin azabım çok çetindir."
  (Kur'ân XIV/7)

  Sabretmek sizden hesapsız sevap vermek Allah'dandır:

  "Sabredenlere ecirleri hadsiz hesapsız ödenecektir"
  (Kur'ân XIV/3)

  İbâdet etmek vg şehâdet getirmek sizden cennet içinde köşklerinizi yükseltmek Allahdandır: 'İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir."
  (Kur'ân LV/60)

  Yetmiş yıllık günâh için özür dilemek sizden kabul etmek Allahdandır:

  "Ve o tövbeyi kullarından kabul edendir."
  (Kuran XL11/25)

  O Kerem sahibi Padişah der ki;

  "Ey kullarım! Âdem (A.S) bir defa emri dinlemedi; iki yüz yıl ağladı. Her zaman şunu okurdu:

  "... Ey Rabbiimiz! Biz nefislerimize zulmettik. Eğer bize mağfiret etmez ve merhamet buyurmazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz."
  (Kur'ân XXII/78)

  Bu kadar göz yaşı döktü; ondan suçunu bağışladım. O hâlde sizler de yetmiş yıllık günâha bir defa Özür dileyin; al edeyim. Çünkü af etmek bendendir.

  Eğer âsilerden bir günahkârı yargılamadan (cezalandırmadan) bırakırsam rahmetim ortaya çıkmazdı der. "... ne iyi mevlâ ve ne iyi yardımcı."
  (Kur'an XXII/78)

  Dünyada bir nesne eksik yaratsaydım kadir sıfatım tamam olmazdı der:

  "Biz ne iyi kudret sahibiyiz."
  (Kur'ân LXXVII/23)

  Cennette de bir nesne eksik olsaydı cennetim tamam olmazdı der:

  "... Burası dünyanın ne güzel bir karşılığıdır."
  (Kur'ânXII/24)

  Nuh peygamberin (A.S) bir duası kabul edilmiş olmayaydı bütün dualar kabul olmazdı der:

  "Andolsun ki Nûh bize seslenmişti de duasına ne güzel icabet etmiştik."
  (KurânXXXII/75)

  Tarikatın ikinci makamı mürid olmaktır:

  "... bilmiyorsanız zikir ehline (bilenlere ehl-i kitaba) sorun."
  (Kur'ân XV!/43)

  Bundan dolayı mürid üç türlüdür:

  İlki mutlak müriddir.

  İkincisi mecazi müriddir.

  Üçüncüsü mürted (dönek) müriddir.

  Mutlak mürid odur ki her türlü hâlde şeyhine niçin deyip delil getirmez.

  Mecazî mürid odur ki zahirde şeyhinin istediği gibi bâtında kendi istediği gibi olur.

  Mürted mürid odur ki şeyhinin bir hâlini görünce derhâl yüz çevirir.

  Tarikatın üçüncü makamı saç kesmek (traş olmak) ve elbise değiştirmektir.

  "... başlarınızı traş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Harama gireceksiniz."
  (Kur'ân XLVIII/27)

  "insanlar elbiselerledir (onlarla tanınırlar)"

  Tarikatın dördüncü makamı nefis savaşında (mücahâde etmek) olgunlaşmaktır; pişmektir.

  "(Öyleyse) o ateşten sakının ki onun odunu insan ve taşlardır kâfirler için hazırlanmıştır."
  (Kur'ânII/24)

  Beşinci makam hizmet etmektir. Nitekim Hazreti Peygamber (A.S) buyuruyor:

  "Hizmet eden kimse hizmet görür"

  Altıncı makam havi yani korkudur:

  "(O hâlde) hemen Allâha kaçın (küfür ve inkârı bırakıp imâna gelin). "
  (Kur'ân LI/50)

  Yedinci makam ümit etmektir: "... Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz."
  (Kurân XXXIX/53)

  Sekizinci makam; hırka zenbil makas seccade subha (yüz taneli tesbih) ibrat (iğne) ve asadır. Bunlar azizdir; azizlere verirler:

  "Muhakkak ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü (ve muayyen bir zaman) tayin etmiştir."
  (Kur'ân LXV/3)

  Dokuzuncu makam; sahip-makam (makam sahibi) sahip-cemiyet (cemaat sahibi) sahip nasihat (nasihat sahibi) ve sahip-muhabbet (muhabbet sahibi) olmaktır:

  "... Allah onları onlarda Allah'ı severler."
  (Kur'ân V/54)

  Onuncu makam; aşk şevk sela ve fakirliktir: "(Ya Rabbi!) bana müslüman olarak ölmek nasip eyle beni salih kulların arasına kat."
  (Kur'ân XII/101)

  "Muhtaçlık benim medarı iftarımdır vo kıyamet gününde ben onunla övüneceğim."
  (Hadis)

  Bu makâm-ı candır. Can cana kavuşursa (Allah'a ulaşırsa); sevinmek oynamak zevk vs şevkle hareket etmek şaşılacak şey değildir. O hareket Yaradan'ın dostluğu içindir helâldir. Çünkü ilâhi nasiptir. Her kime nasip olursa bunu belirtmelidir vallahu a'lem (Allah daha iyi bilir).

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Bu bölüm marifetin makamlarını beyân eder.

  Şimdi azizim! Marifetin birinci makamı edep ikinci makamı korku üçüncü makamı perhizkârlık dördüncü makamı sabır ve kanaat beşinci makamı utanmak altıncı makamı cömertlik yedinci makamı ilim sekizinci makamı miskinlik dokuzuncu makamı maritet onuncu makamı kendini bilmektir. Nitekim Hazreti Resul (A.S) buyururki:

  "Kendi nefsini bilen Rabbını Hakkıyla bilir."

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş