İmam Hüseyin (as)'ın duruşu 1400 yıldır sadece Müslümanlara değil; zalimin karşısında mazlumdan yana olan tüm insanlara ilham kaynağı oluyor:

Mahatma Gandi (Hindistanı Özgürlüğe Kavuşturan Rehber) : Ben İslam’ın büyük önderi İmam Huseyin’in hayatını dikkatle okudum. Kerbela’da yaşanan olayları sayfa sayfa mütalaa ettim. Eğer Hindistan özgür bir ülke olmak istiyorsa Hüseyin’i örnek almalıdır.

Muhammed Ali Cinnah (Pakistan’ın Kurucu lideri) : Dünyada İmam Hüseyin’in gösterdiği cesaret ve kahramanlığın eşi benzeri yoktur ve olamaz. Bana göre kendisini Irak topraklarında feda eden bu büyük şehidi bütün Müslümanlar örnek almalıdır.

Charles Dickens (İngiliz yazar) : Eğer Hazreti Hüseyin dünyevi çıkar amaçlı savaşmak isteseydi öyleyse neden kız kardeşlerini eşlerini ve çocuklarını savaşa götürdü? Anlaşılan o ki bu yüce insan sırf İslam yolunda savaşmıştır.

Thomas Carlyle (İngiliz tarihçi ve filozof) : Kerbela trajedisinden çıkarılacak en iyi ders şudur ki Hüseyin ve arkadaşları Allah’a tam bir inanışla inanmışlardı. Onlar yaptıklarıyla şunu ispatladılar: Hak ile batılın savaştığı yerde sayının önemi yoktur. Benim en çok şaşırdığım şey Hüseyin’in bu az sayıyla onlara galip gelmesidir.

Edward Brown (İngiliz oryantalist) : Kerbela anlatıldığı zaman üzülüp gamlanmayan bir kalp var mı acaba? Hatta Müslüman olmayanlar bile o kutsal bayrak altında yapılan pak insanların savaşını inkâr edemezler.

Frederic Jomes: Hazreti Hüseyin ve diğer kahramanların bize mesajı şudur: Dünyada asla değişmeyen sevgi ve muhabbet gibi kanunlar vardır. Eğer bir insan bu yolda savaşırsa sevgi ve muhabbet var oldukça Hüseyin her zaman var olacaktır.

L.M. Boyed: Asırlar boyunca insanlar her zaman cesareti kahramanlığı fedakârlığı ve yüce ruhlu insanları sevmişlerdir. İşte bu insanlar katında özgürlük ve adalet asla esirliğe ve zulme boyun eğmez. İşte İmam Hüseyin ve onun yüceliği bu noktadadır. Ben aradan 1300 yıl geçmesine rağmen onun taraftarlarının yanında yer aldığım için mutluyum.

Washington Irwing (Amerikalı Tarihçi): İmam Hüseyin Yezid’e teslim olarak hayatını kurtarabilirdi. Ama İslami önderlik onun Yezid’e boyun eğmesine asla izin veremezdi. O İslam dinini Ümeyye’nin oğullarının pençesinden kurtarmak için her türlü sıkıntıya katlanmaya hazırdı zaten. Kızgın güneşin altında Arap topraklarında kuru çölde yatan Hüseyin’in ruhu ölümsüz kalacaktır. Ey yiğit ey cesaret örneği ey eşsiz kahraman ey benim Hüseyin’im!

Thomas Masarik : Bizim Hıristiyan din adamları da İsa’nın çektiği musibetleri anlatarak halkı hüzünlendirmekteler. Ancak şunu itiraf edelim: Hüseyin’in taraftarlarında olan aşk ve heyecan İsa’nın taraftarlarında asla yok. Zannedersem sebebi şu olmalı: İsa’nın musibeti Hüseyin’in musibetinin karşısında saman parçası ile dağın karşılaştırılması gibidir.

Moris Doukhiri : Hüseyin’in yas törenlerinde diyorlar ki Ohalkın şerefini ve namusunu kurtarmak için ve İslam’ın yüceliği için mücadele etti.Öyleyse gelin biz de onu örnek alalım ve zilletle ölmektense emperyalistlere karşı kahramanca mücadele edelim.

Martin Deutshch (Alman Ortadoğu uzmanı) : Hüseyin en değerli yakınlarını feda etmekle ve mazlumluğunu ve haklılığını ispat ederek dünyaya fedakârlık dersi verdi. İslam’ın ve Müslümanların adını yücelikle tarih sayfalarına yazdı. İslam’ın bu eşsiz kahramanı dünyaya şu dersi verdi: Zulüm ve haksızlık kalıcı değildir. Zulmün temeli ne kadar gösterişli olsa da hakkın karşısında yenilmeye mahkûmdur.

Bint’ul Şati (Mısırlı Yazar): Hüseyin’in kız kardeşi Zeynep Yezid’in ve İbni Ziyad’ın ağzının tadını zehir etti. Onların zafer kadehine zehir kattı. Hüseyin’den sonra Emeviler’in yıkılması Muhtar’ın kıyamı gibi olaylarda tek örnek Kerbelan’ın eşsiz kahramanı Zeynep idi.

Liyakat Ali Han (Pakistan'ın ilk başbakanı) : Aşura Günü’nün dünya Müslümanlarının yanında büyük anlamı vardır. Bugün dünyanın en acı ve trajik olayı vuku bulmuş. Hüseyin’in şehadeti acı ile birlikte büyük bir zaferin de habercisidir. Çünkü Allahın iradesine teslimiyet anlamına gelmektedir. Şu dersi almış olduk: Tehlikeler ne kadar büyük olursa olsun korkmamalı ve adaletten şaşmamalıyız.

George Cerdak (Hıristiyan yazar ve din adamı) : Yezid Hüseyin’i öldürmeleri için halkı teşvik ettiğinde ona dediler ki karşılığında ne gibi meblağ vereceksin? Ama Hüseyin’in ashabı diyordu ki: Biz seninleyiz. Eğer yetmiş kez öldürülsek de gene senden asla ayrılmayacağız ve senin yanında savaşıp öleceğiz.

Abbas Mahmud Akkad (Mısırlı yazar) : Dini ve siyasi hareketler arasında Hüseyin’in hareketi eşsiz bir harekettir. Bu olaydan sonra Emevi devletinin ömrü normal bir insanın ömrü kadar dahi devam edemedi. Hüseyin’in şehadetinden onların devletinin yıkımı arasında sadece altmış küsur sene vardır.

Antuan Bara (Hıristiyan): Eğer Hüseyin bizden olsaydı onun adına her yere bir bayrak dikerdik ve bütün köylerde onun adına minberler diker ve Hüseyin adına halkı Hıristiyanlığa davet ederdik.

Gibon (İngiliz tarihçi ) : Kerbela olayının üzerinden yıllar geçti ve biz de onunla aynı topraklarda yaşamadık. Ama Hüseyin’in yaşadığı olay hala burada bile okuyucuları ağlatmaktadır. Tıpkı onunla aramızda bir duygu bağı oluştuğu gibi.

Nickelson (İsveçli tarihçi) : Ümeyye oğulları serseri gibi İslam’ı yok etmek istiyorlardı ve Müslümanlara aşağılayıcı gözle bakıyordu. Tarihe bakınca şunu anlarsın din klasik gösterişe karşı ve ihtişamlı imparatorluğa karşı ayaklanmıştır. Öyleyse tarih insaflıca şunu hükmetmeli ki: Hüseyin’in kanının dökülmesinin tek sebebi Ümeyye oğullarıdır.

Sir Persy Sickys (İngiliz Ortadoğu uzmanı) : Bu az sayıdaki insan topluluğu öyle kahramanlıklar gösterdiler ki yüzyıllardır işiten herkes onları övmüştür. Bu az sayıdaki insanlar yaptıkları fedakârlıkla isimlerini ulaşılamayacak şekilde tarihe yazdırmışlardır.

Tomlas Tondon (Hindu Hindistan Milli Kongresi eski başkanı) : Hazreti Hüseyin’in gösterdiği fedakârlık insanların fikir seviyesini yükseltmiştir ve onun hatırası her zaman baki kalmalıdır.

Allame Tantavi (Mısırlı ilim adamı) : Hüseyin’in destanı özgürlük âşıklarını Allah yolunda fedakârlığa sevk etmekte ve ölüme kavuşmayı en büyük arzu saymaktadır. Nasıl ki kendileri savaş meydanında daha önce ölmek için birbirleriyle yarışıyorlardı?

El Ubeydi (Musul Müftüsü) : Kerbela faciası İslam tarihinde eşsizdir. Ona neden olanlar da sayıca nadirdirler. Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de Peygamberine buyurduğu mazlumları savunmayı Hüseyin kendisine görev addetmiş ve bu yolda büyük fedakârlık yapmıştır. O büyük kurbangâhta varlığını feda etti ve Allah katında şehitlerin efendisi unvanını aldı. İstediği hedefe hem de kat kat fazlasıyla ulaştı.