Yüce yaratıcı; ey kulum ben iki şeyi af etmem birisi bana şirk koşan ikincisi kul hakkı ile yanıma geleni der.

İşte Alevi toplumu kul hakkı konusunda Hz. Muhammed Mustafa’yı örnek almıştır.

Hz. Muhammed Mustafa bir gün ayağa kalkar vefatından evvel; ey ümmetim ben aranızdan ayrılacağım bende hakkı olan varsa bunu istesin der.

O zamana kadar birisi kalkar; ya Resullullah benim senden üç akçe alacağım var der. Hemen Hz. Ali’ye öde der. Hz. Ali öder. Başka birisi kalkar derki ya Resullullah falan yere giderken sen benim deveme kırbaç vurdun kırbacın ucu bana geldi der. O zaman ya Selman kırbacı bana getir der. Selman kırbacı ister Fatımatül Zöhre ağlar Hasan Hüseyin yanına verir. Git bu kıstası kendinize uygulayın dedeniz hasta der.

Kırbacı alır gelirler Hasan Hüseyin bunların önüne düşer bize bu kırbacı uygula derler. Bırakmaz Hz. Resullullah yok der kabul etmez. Allah bu adamdan razı olsun ki bunu huzur-u mahşere koymadı hiç değilse sağlığımda bu hakkını benden istedi onun için bu kırbacı benim ödemem lazım der.

Adam kırbacı alır bundan ya Resullullah sen bana kırbacı vurduğun zaman benim elbisem yırtıktı sırtım acıyordu der. Hz. Resullullah sırtını açar adam omuzunda Mürvet uğruna yüzünü gözünü sürer hakkım sana helal olsun der. Sonra sen demedin mi benim vücudumu gören cehennem azabı görmez diye ben de bu yola baş vurdum der.

İşte Alevi toplumu 1400 seneden beri kul hakkını böyle aralarında ne şekilde olursa olsun hal etmeden ceme girmez.

Katili ceme almayız vatan hainini ceme almayız ırz düşmanını ceme almayız karı boşayanı ceme almayız.

Allah diyor ki kul hakkı ile yanıma gelme!

Nedir ibadetin amacı? Allah’a zikir etmek. İkincisi Allah’ın rızasını kazanmak. Ne ile Allah’ın rızasını kazanacağız?

İşte Hz. Muhammed Mustafa ne ile kazanmışsa Ali Murtaza ne ile kazanmışsa Hacı Bektaşı Veli erler enbiyalar veliler nebiler ne ile kazanmışlarsa onlar da bizim önderimizdir onlar ne ile kazanmışlarsa biz de öyle kazanacağız.