TESLİM-İ RIZA

İmam Cafer Sadık Hazretleri buyurur ki: Eğer pîr ve talip onlara şöyle gerektir ki yoldan dönmeyeler tarikatten ve hakikatten hergîz çıkmayalar. Ondan sonra dembedem rıza hasıl edeler. Ve rızadan dönmeyeler.[14]

Ve bir dahi mürebbi ve müsahip onlar dahi öyle gerektir ki evliyanın âyîn-i erkânı ve mürşidin sır nefesi yerini ala.[15]

Müsahipler pirler halifeler ve talipler cümlesi Muhammed-Ali yoluna ikrar verip iradet getirenlerin birbirine dahi teslimleri olmasa ve yola teslim olmasalar ve erkâna teslim ve tarikata ve hakikate kail olmasalar mürebbisini ve müsahibini hak bilmeseler onlar yezidi pelîd olurlar.[16]

Haram yiyen yeziddir. Ne erkânı ne yolu olur sakınasınız.[17]