Başında Peygamber dedesinin sarığı ile elinde Peygamber dedesinin kılıcı Kerbela çölünde kafir ordusu tarafından şehit edilen Hz. Hüseyin'in atının adıdır Zülcenah. Kelimenin aslı Zülcenaheyn olup iki kanatlı iki taraflı anlamına gelir. Kelime tasavvufta da her iki alem hakkında bilgisi olan; dünyası için ahireti unutmayan ahiret için de dünyadan el etek çekmeyen kişi ve uçmak kanatlanmak anlamında kullanılmıştır. Kerbela'da Hz. Hüseyin şehit edilince Zülcenah o hazretin kanı ile boyanır kendisi de oklanmıştır... İmam Muhammed Bakır (Hz. Hüseyin'in torunudur.) der ki: “Kerbela çölünde haykıran Zulcenah şöyle demekteydi: Peygamber torununu öldüren bu zalim ümmetin vay hâline!” Peygamber torununun atı bile haykırırken bize susmak düşmez:

Peygamber kanı değdi yelesine Zülcenah'ın...
Ey gök ne durursun çök gayrı...!

İmam Hüseyin (a.s)'ın şahadetinden sonra Zulcenah İmam (a.s)'ın parçalanan bedeninin yanına gelerek yelesini Hazret'in kanına boyadı O'nun bedenini kokladı ve yüksek sesle kişnemeye başladı.

Rivayete göre Zülcenah Hz. Hüseyin'in şehadetinin ardından onun yanında gözyaşı dökmüş Ehli Beyt'in olduğu çadırlara gidememiştir tek başına. Hüseyin ile ayrılan Hüseyin'siz çadırlara dönememiştir. Fırat nehri'ne doğru ağlayarak gidip gözden kaybolmuştur. O günden sonra Zülcenah'ı bir daha gören olmamıştır.