Alevilikte evlilik yaşının 14 masumu pak ve 17 kemerbestle ilgisi var.
Alevilikte bebek doğduğu günden yedi yaşına kadar Şivandır.

Yedi yaşından 14 yaşına kadar masumu pak insandır.

Alevilikte yedi yaşından 12 yaşına kadar süt dişinden sonra çıkan dişler 12 yaşında tamamlanır. inci gibi sıralanan mercandır.

Pirlerimiz 12 yaşından sonra müsahip seçilir derlerdi.
Axret kardeşliği Xengu- Bıra olmanın yaşınında 12 olduğunu her Alevi bilir.

Masumu paklar 14 yaşında ayın ondördü gibidir.
Bir elmanın yarısıdır.

Ondördüne kadar hilal(hiva avdel) değnekli gözcünün korumasındadır.
Cemlerde gözcü bastonunu görenler iyi bilir.

Bu baston aşağı bükülü bastonlara benzemez.
Çatallı ucuyla ayın hilal şekli gibidir.

Daha öncede bir makalede yazmıştım.
Peygamberlerin baston haç ve asalarının Hak Yol'dan bir esinlenme olduğunu belirtmiştim.

Ninem diyordu ki; pirimizin eşi Didar ana genç kızlığımızda bize nasihat ederken ''her erkek bir ananın çocuğudur. Ana tecrübe sahibi olmalıdır. Eşini çocuk gibi görmeli coçuk gibi sevmelidir. Erkek ise eşini ana gibi görmeli ana gibi sevmelidir. 20 yaş dişi çıkana kadar yapılan evlilikler olacaksa muhakak kadın eşinden bir yaş önde olmalıdır.''
Onun için koşullara göre evlilik üç kademelidir.

14- 15 yaş evliliklerde rıza olsa da eza da vardır.
16 -17 yaş evliliklerde rıza olsa da kaza da vardır.
18 - 19 yaş evlilikler ise rızalıkladır.
20 yaş sonrası evlilikler akılladır. Rıza da olsa niza da olsa akıl yolunu bulur.

20 yaş sonrası evliliklerde kadın kendisinden yaşça büyük erkekle aklı kesiyorsa evlenmekte özgürdür.

17 yaşında kemer bağlanır.

19 yaşında müsahip cemine hazırlanılır.

(Alıntıdır)