ve bir kavilde
şeriat gemidir tarikat denizdir.
marifet içine dalmakdır sırrı hakikat inciye ulaşmaktır.

şimdi Pir olan kimselere gerektir’ki şeriat gemisine gireler tarikat denizinde yüzeler marifet dalgalarına dalalar sırrı hakikat incisine erişip çıkaralar. Onun üzerine amel edelerki ikrarları caiz ola.

Ve bir kavilde
şeriat yakîn (Şüphesiz sağlam) olmaya derler. Tarikat talip kendi halin ispat etmeye derlermarifet sözün mehfumunu (kavramını) bilmeye derler. sırrı hakikat vasıl olmaya derler.
*(vasıl=Ulaşan erişen kavuşan. Hakka vâsıl olan.).

Ve bir kavil’de
şeriat kulluk etmektir.tarikat bilmektir.
Marifet ermektir. sırrı hakikat görmektir.

Ve bir kavil’de
şeriat ilimdir tarikat imandır.
Marifet dindir sırrı hakikat amel kılmaktır.

Ve bir kavil’de
şeriat tendirtarikat ettir.
Marifet iliktir sırrı hakikat candır.

Ve bir kavil’de
şeriat erişmektirtarikat gôrmektır.
marifet anlamaktır sırrı hakikat bilmektir.

Ve bir kavil’de
şeriat kapıdır.tarikat eşiktir.
Marifet sövedir( kapı çerçevesi). sırrı hakikat killittir.

Ve bir kavil’de
şeriat çerrağdırtarikat fitildir.
marifet yağdır sırrı hakikat şuledir(ışıktır).

Simdi taliplere öyle gerektirki çerağ gibi doğru duralar.

Fitil gibi yanalar yağ gibi eriyeler.
nur gibi şule(ışık) vereler.

Erenler meydanında dönmüyeler.
Tarikat halinde duralar. Daha sırrı hakikattan çıkmayalar.
Mürebbiden müsahibden dönmüyeler.
Onlar talip olalar kalıb olmayalar.