Hz.Ali Sıffıyn savaşında;“Bana bugün ölüm üzerine bey’at etmek üzere Kûfe tarafından şu kadar kişi gelecek” buyurdular. Onlar gelmeye ben de saymaya başladım. Buyurdukları sayıdan bir kişi eksik çıktı. Ben düşünceye dalmıştım ki; aba giymiş uzun boylu güler yüzlü elinde bir kılıç başında keçeden bir külâh bulunan heybetli biri geldi.

Hz.Ali’ye selâm verip “Elini uzat bey’at edeyim” dedi. Hz.Ali; “Ne üzerine bey’at edeceksin” diye sordular. “Emrini dinlemek sana itâat etmek şehit oluncaya yahut Allah seni üst edinceye kadar savaşmak üzere” dedi.

“Adın ne?” dediler; “Üveys” dedi. “Üveys’ül-Karanî sen misin?” diye sordular.

“Evet”dedi.

Hz.Ali; “Allahu Ekber” buyurdular:

“Habibim Resûlullah’tan işittim; Ümmetinden Üveys’ül-Karanî adlı birine ulaşacağımı onun Allah’ın ve Resûl’ünün bölüğünden olduğunu benim önümde şehit olacağını Rabîa Mudar boylarına mensûb olanlar kadar çok kişinin onun şefâatıyla cennete gireceğini bana bildirdiler.”

Bu sıradaydı ki Muâviye ordusundan deveye binmiş biri Hz.Ali’nin ordusuna yaklaşıp; “Üveys sizin aranızda mı?” diye bağırdı. “Evet” dediler. “Resûlullah’tan duydum; «Üveys’ül-Karanî tâbilerin en hayırlısıdır» buyurmuştu” deyip geldi ve Hz.Ali’ye tâbi oldu.

Sonra Üveys’ül-Karanî bir ip istedi verdiler; o iple sıkıca belini bağladı; meydana çıktı savaştı şehit olup Rabbine ulaştı…

Ondan sonra meydana çıkan Ammâr doksan yaşını aşmış bir ihtiyardı. Ammâr Hz.Peygamber’in vefâtından sonra Hz.Ali’ye uyan dört kişiden biriydi. Ammâr Bedir savaşında da bulunmuş ve sahâbedendi.

Ammâr; “Bugün bu savaştan üstün bir ibâdet bulsaydım onunla meşgul olurdum” diyordu.

Ammâr bu arada hem düşmana hücum etmekte hem de;

“Rabbim uludur gerçektir gerçeği söylemiştir. Rabbim sen benim şehit olmamı yakınlaştır; şehit olarak ölmeyi çok isterim ben çok severim ben” demekte ve “Nerde Rabbinin râzılığını dileyen? Nerde malından oğlundan geçip Allah râzılığını isteyen? Cennete cennete” diye halkı savaşa teşvik ediyordu.

Savaşırken Utbe oğlu Hâşim’e rastladı; “Hadi Hâşim anam babam fedâ olsun sana; hadi hücum et düşmana” dedi.

Sonunda Ammâr savaş meydanında savaşırken bir fırsatını bulup onu yaraladılar yere düştü. İbn-i Cevn mübarek başını kesip Muâviye’ye götürdü. Amr oradaydı o bile dayanamadı çünkü Hz.Peygamber’den; “Ammâr’ı öldüreni cehennemle müjdelerim” hadîsini duymuştu ve “Öldürenlere cehennemle müjde olsun” dedi.

Alıntıdır.