Huzzâ kabilesinden Da'bel bin Ali ismindeki zât zamanının en meşhûr şâirlerinden ve güzel söz söyliyenlerindendi. Şâir şöyle anlattı: "Ehl-i beyte muhabbeti anlatan (Medâris-i Âyât) isimli kasîdeyi yazıp İmâm-ı Ali Rızâ'ya (r.a.) arz ettim. Çok beğendiler ve "Benden izinsiz hiç kimseye okuma" buyurdular. Ben "Peki" deyip ayrıldım. Halife Me'mûn bu kasîdeyi yazdığımı duyup beni çağırdı. Hâl hatır sorduktan sonra yeni yazdığım kasîdeyi okumamı istedi. Ben özür dileyip Hz. İmâm'ın emrini bildirdim. Halife Hz. İmâm'ı çağırıp kendisinden izin alınca ben de kasîdeyi okudum. Halife çok memnun olup bana ellibin akçe hediye etti. İmâm-ı Ali Rızâ (r.a.) da o kadar ihsanda bulundu. Ben de dedim ki "Efendim! Ben giymiş olduğunuz elbiselerinizden istirham' ediyorum. Bereketlenmek için yanımda bulundururum öldüğüm zaman kefenim olur" dedim ihsan edip giymiş oldukları bir gömlek ve çok güzel bir havlu verip "İnşâallah bunları saklarsın ve bunlarla belâlardan emin olursun" buyurdular. Bir zaman Irak'a gidiyordum. Yolda eşkıyalar yolumuzu kesip eşyalarımızı almağa başladılar. Eşyâların alındığına değil de Hz. İmâm'ın hediyesi olan gömlek ve havlunun da alınacağından çok korktum. Bir taraftan da Hz. İmâm'ın "Belâlardan emin olursun" sözlerini düşünüyordum. Bu sırada eşkıyalardan birisinin benim atıma binmiş olduğunu ve benim yazdığım kasîdeyi okuyup ağladığını gördüm. Eşkıyanın Ehl-i beyt'e olan muhabbetine hayret ettim ve dedim ki "O kasîdeyi kim yazdı?" Eşkıya "Bu kasîdeyi yazan Hz. İmâm-ı Ali Rızâ'nın şâiri meşhûr Da'bel bin Ali'dir. Fakat sen onu tanımazsın’’ deyince "Da'bel bin Ali benim" dedim inanmadı. Kafilede bulunanlar tasdîk edince eşkıya kafileden aldığı bütün malları sahiblerine iade etti. Bize de kılavuzluk edip tehlikeli yerlerden selâmetle geçmemize vesîle oldu. Hz. İmâm'ın hediyelerinin bereketiyle kafile olarak belâdan kurtulduk."

Alıntıdır.