Davut bin Kesir Şöyle rivayet eder:
İmam Sadık aleyhi selam’a arz ettim: Acaba Allah’ın kitabındaki namaz zekat ve hac’dan maksat sizler misiniz? Buyurdular:

-Ey Davut! Allah’ın Kitabındaki namaz zekat hac Mekke Kabe ve Kıble bizleriz Allah’ın yüzü bizleriz ki buyurmuştur: Her nereye yönelseniz ora Allah’ın yüzüdür. Bakara/115. Allah’ın nişane ve delilleri bizleriz.

Allah’ın kitabında söz edilen bütün pislikler kötülükler içki kumar sitem ilahiden başka tapınılan her şey kumar okları cahiliye döneminde ibadet edilen bütün putlar leş kan ve domuz etinden maksat ise bizim düşmanlarımızdır.

Ey Davut! Allah-u Teala bizleri yarattı ve yaratılışımızı güzel karar kıldı bizleri diğerlerine üstün kıldı bizleri göklerdeki ve yerlerdeki hazinelerine emin ve koruyucu kıldı ve bizlere muhalifler ve düşmanlarda karar kıldı.

Kendi kitabında bizim isimlerimizi andı ve onları yanındaki en güzel ve sevgili kinayelerle getirdi Bizim muhalif ve düşmanlarımızı da kitabında zikretti onları ise kendisi ve mahlukatı yanında kötü ve beğenilmeyen isimlerle kinaye olarak getirdi.

( Te’vil-ul Ayat: c.1 s.19 Bihar-ul Envar: c.24 s.303 Tefsiri Burhan: c.1 s.22 )