Alevilerde ‘Yol’ ayrımı
HASAN Ali KIZILTOPRAK

Kimi Alevi cemevilerinin siyasi tercihlerinden dolayı hakka yürümüş gençlerin cenazelerini cemevlerine almama girişimi Kürt Alevilerinde infiale neden olurken bu durumda sorumluluk sahibi olan “Alevi” kurumlarının da sessizliği devam ediyor. Elbistan başta olmak üzere birçok bölgede yeni arayışlara yönelen Kürt Alevileri dergah kurmak ve yeni dernekleşme çalışmaları için girişimler oluşturmaya başladıkları bir sürece girilmiş durumda.

Demokratik Alevi Federasyonu Basın Komisyonu Üyesi Hasan Aydın; “Alevi siyasi gerçekleri” başlıklı yazısında bu ayrışmanın temel nedenlerine dikkat çekiyor. Konuya açıklık getirdiği için yazıyı olduğu gibi yayınlıyorum.

“Son günlerde Alevilik mi yoksa tarikat mı horlatılıyor? Ya da piyasa Aleviliğine akın mı vardır? Bu sorulara doğru yanıt bulmak oldukça güçleşiyor: Alevi siyasi gerçeklerine bakılırsa halen bir çocukluk dönemini yaşadıkları gerçeğiyle karşılaşmamak nerdeyse mümkün olmamaktadır. Tüm bunlara karşın piyasada bir televizyonculuk rekabeti yayın rekabeti döner piyasası gibi almış başını gidiyor. Tumturaklı sözcükler vaatler büyük Alevi siyasi kuramcıları iddiası ile günde birkaç kişi türüyor neredeyse Aleviler buna sevinmeli midirler yoksa üzülmeli midirler diye düşünmekten kendini alıkoyamıyor insan? Piyasa anlayışı çerçevesinde bakıldığında aslında bir bolluğu ifade ediyor ve sevinmeye değerdir derken bir bolluğun küllüğü içinde bir yoksulluk esintisiyle karşı karşıya olduğumuz da yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu siyasi zenginliğe rağmen şairin dediği gibi halen bir yol bulunmamaktadır. (“Düştüm bir ormana yol belli değil” misali gibi) Aslında Aleviliğe rağmen bir siyasi anlayış enjekte edilmeye çalışılmaktadır. Ya da bize biçilen elbise ve dayatılan kimliğin aslında tarihi ve felsefi yapısıyla bağdaşmadığını görmekteyiz. Alevi siyasetini yapmak yürek ister. Çünkü Alevi felsefesi yüz yıllardır bu coğrafyada baskı altında tutulmuştur ve kendini ifade etme özgürlüğünden yoksun bırakılmışlığın yanı sıra birçok katliama da maruz kalmıştır.

Denilebilinir ki Alevi tarihi acı horlanma aşağılanma ve katletme tarihidir. Bu tarihle hesaplaşmak tarihi gerçekleri dilendirmek rengi çok anlaşılmayan sözde laik Kemalist devletle kapışmak bazı hak ve özgürlükleri talep etmek demektir. Bu cesareti göstermeden popülist bir yaklaşımla Alevi siyaseti yapılmayacağı bilinmektedir. İnsanı kendi merkezine koyan bir düşünce yapısı içerisinde dürüst düşünebilmek de siyasetçisinin temel ilkesi olmak zorundadır. Devlet yapılanmasının temel kuramını oluşturan tek dil tek din tek devlet anlayışı gereği Alevilik temel çıkarlarıyla çelişir görmüş ve dıştalanmıştır. Alevi büyük kuramcıları kusura bakmasınlar adımıza yapılan siyasete bakmak zorundayım eğer Alevilik bu kuramcıların tekselleştirdiği bir sermaye değil de bir felsefeyse buna hakkım olduğunu düşünüyorum.

Avrupa cephesindeki büyük siyasetin hareketin kuramcıları yıllardır takım elbiseler korumalar büyük siyasetçi edebiyatı vb. derken çok övündüğü yüzü bulan kahve niteliğindeki oynama mekanlarının dışında 700-800 de dergi satıldığını bilmekteyiz. Bunun dışında Alevilik kimlik tartışmaları yıllardır yapılmasına ve bu büyük siyasetçilerin ciddi bir tespiti olmadığı halde büyük bir buluş gibi kongrede ‘Alevilik İslam değildir’ gibi bir sözcük kullanmaları siyasi mekanlarını güvence altına alma uğraşı dışında Alevi meselesine bir katkısının olduğunu söylemek maalesef mümkün görülmemektedir. Bu mekanlarda oluşan kültür ise sol karşıtı Kürt karşıtçılığıdır.

Alevilik kendi değerleriyle çatışarak kendinin olmayarak başkalaşarak kimliğini ve kişiliğini kazanamaz Türkiye’deki demokrasi güçlerinden uzak bir Aleviliğin piyasa Aleviliği olduğu kuşkusuzdur ve bu insanı ciddi düşündürmektedir. Avrupa’da yürütülen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi kampanyalarında da görüldüğü gibi gerici milliyetçi güçlerle birleşerek bu kampanyalar yürütülmüştür. Bu da günümüz neo-liberal politikaların öngördüğü milliyetçi anlayışın artık eli silahlı MHP eliyle yürütüleceğini gösterir. Dünyamızda artık MHP gibi milliyetçiliklerden ziyade Doğu Perinçek Selahattin Özel ve İzzettin Doğan’ın milliyetçiliği oligarkların işine daha çok yarayacaktır. Silahlı milliyetçilik liberal milliyetçiliğe yeşil milliyetçiliğe yerini bırakmıştır. Alevi siyasi gerçeklerine bakıldığında gerek büyük AABF olsun gerekse de Selahattin Bey’in İzzetin Doğan’ın içinde olduğu siyasi yapıların yapmaya çalıştıkları Alevilik kisvesi altında Türkiye milliyetçiliğidir. Türkiye’deki siyaset siyaset biliminden çok yaşam kaynağını bukalemunluğundan almaktadır. Bu anlayıştan dolayıdır ki her platforma göre bir dil üslup kullanmaktadırlar. Bu da Türk siyasi hayatının olmasa olmaz bir kuramıdır. Siyasi hayatın sosyolojik bilgisi bunu doğrulamaktadır.”“Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali
Özgür Gündemwww.ozgur-gundem.com