Mümtaz'er Türköne- Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Maraş ruhu
Kahramanmaraş Türkiye kimyasının kurucu elementlerinden biri. 'Kurucu element' olma vasfını şu şekilde test edebilirsiniz: Türkiye'nin tarihinden sosyolojisinden ve özellikle kültüründen Maraş'ı çekip çıkardığınız zaman geriye kalan nedir? Pek yavan ve kuru bir ülke değil mi?

Cuma günü akşam bu soylu şehir çok soylu bir gaye için bir araya geldi. Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği (Kalida) ile Pazarcık ve Narlı İşadamları Derneği (Paniad) Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ortaklaşa bir panel düzenledi. Cemal Uşşak Mustafa Akyol Faruk Mercan Cafer Ersoy ile birlikte Maraşlıların huzuruna çıktık. 'Birlikte yaşama' kültürünü konu alan panel bugüne kadar katıldığım bütün panellerden farklıydı. İlk defa bir panelde kendimi bir konuşmacı olarak değil orada toplanan insanların duygularının tercümanı bütünün eksiksiz bir parçası olarak hissettim. Konuşmasak da olurdu. Duygularımız sevgilerimiz paylaştıklarımız aynıydı.

Pazarcık havalisinin mübarek isimlerinden Elif Ana'nın oğlu Mehmet Ocak Dede'nin okuduğu niyâz hepimizin sözlerinden fikirlerinden daha değerliydi. Aynı duyguların aynı umutların aynı kelimelere dökülüp herkesin dilinden terennüm edilmesi gibiydi.

Kahramanmaraş uğradığı haksızlığı düzeltiyor. 32 yıl önce her şeyiyle insana benzeyen bu şehirde insanlık dışı acılar yaşandı. Ölen 111 insanı rahmetle yâd ederken Maraş'ın tarihini de düzeltmemiz lâzım. Türkiye'de darbe zemini oluşturmaya çalışanlar kargaşa peşindeydi. Maraş'ın talihsizliği bu gözünü kan bürümüş canilerin bu 'hissiyatlı' şehri seçmelerinden ibaretti. Sonrasında bu kanlı hatıra Maraş'ın göğsünde asılı kaldı.

Paneli düzenleyen işadamları derneklerinin biri Sünnileri diğeri Alevileri temsil ediyor. Birlikte düzenledikleri toplantı ile temsil ettikleri kesimlere çok güçlü ve samimi mesajlar veriyorlar. İnandırıcı güven verici ve gelecek nesillerin birbirine olan inancını tazeleyici mesajlar. İşadamlarının birlikte yaşama iradesini ve kültürünü temsil etmeleri çok önemli. Sivil toplum geleneği ancak özel sektörün üstlendiği sorumlulukla gelişir ve kökleşir. Ekonominin güvene halkın ise refaha ihtiyacı var. Hepsinin ortak paydası birlikte barış içinde yaşama iradesi. Gerisi Maraş insanında fazlasıyla bulunan iş ahlâkına emeğe çabaya kalıyor. Sonuç refah ve mutluluk. Herkes için ve her yerde.

Türkiye yeniden kendini inşa ediyor. Kah-ramanmaraş'ta gösterilen bu tarihi tashih iradesi Türkiye'nin geleceğinin de anahtarı. Bu yüzden Maraş'ta tecessüm eden bu ruha bütün Türkiye'nin ihtiyacı var. Korkularımızla geçmişimizle acılarımızla ve hatalarımızla yüzleşmek ve paylaşıldıkça umudu çoğaltan geleceğe yeni bir solukla yeni bir güçle hazırlanmak.

Kendi rengini kendi sesini kendi dengesini toplum kendi iradesiyle buluyor. Demek ki çok sağlam bir gelecek bizi bekliyor. Her şey alt-üst olurken yeni bir dünya inşa edilirken eski pusulalar işlemez oluyor. Sağlam ölçülere ihtiyaç duyuluyor. Ölçü belli. Geleceğimizi toplumsal barışı tesis etme yeteneğimize bağlı. Birlikte birbirimize saygı duyarak yaşayacağız. Önyargılarımızı aşıp birbirimizde saklı duran hazineleri keşfedeceğiz. Farklılıkların birlikte var olmasının zenginliğinden hepimiz istifade edeceğiz. Seveceğiz sayacağız. Hem inançlarımızı farklılıklarımızı yaşatacağız; hem de ortak paydalarımızı büyüteceğiz. Öfkenin kinin nefretin düşmanlığın dilini yok edip unutacağız.

Ölçü bu kadar sağlam. Düşmanlığın dilini kullananlar bu ülkeye kötülük etme peşinde olanlar. Sevgiden saygıdan hoşgörüden barıştan bahsedenler bu ülkenin gerçek sahipleri.

Maraş bu soylu duruşu gösteriyor bize. Hepimizin Kahramanmaraş'tan öğrenecekleri var.

m.turkone@Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ].com.tr

06 Şubat 2011 Pazar

********************************
Merhaba Sayın Türköne

Ben aleviyim ve her alevi gibi Vahdeti Vücuda inanıyorum. Yazmış olduğunuz "Maraş ruhu" isimli yazınızla ilgili diyeceklerim var.

"Kahramanmaraş uğradığı haksızlığı düzeltiyor."
Haksızlık yapılan K.Maraş değil sadece orada yaşayan Alevilerdir. Bu haksızlığı yapanlar orada yaşayan veya Alevi soykırımına katkıda bulunmak isteyen müslümanlardır.

"Ölen 111 insanı rahmetle yâd ederken"
Burada müslümanlarca hunharca katledilen demeniz gerçekçi olurdu. Ölen o insanlar hazımsızlıktan değil Alevileri katletmek isteyen müslümanlarca bilerek isteyerek ve planlanarak öldürülmüşlerdir.

"Hepsinin ortak paydası birlikte barış içinde yaşama iradesi."
Bu irade sadece Alevilerde vardır. Tarih boyunca hiç bir müslüman müslüman olduğu için bir alevi tarafından öldürülmemiştir zaten buna inancımız gereği imkan da yoktur. Çünkü bizim için her can önemlidir. Canların taşıdıkları düşüncelere asla bakılmaz aslolan yaşamdır.

"Türkiye yeniden kendini inşa ediyor."
Alevi inancını yok sayan tarih boyunca Alevileri katleden ve Alevi inancını yeryüzünden silmeye çalışan müslümanların tavrında aslında bir değişiklik yoktur. İnşa edilen; Aleviliği asimile edebilmenin ve müslümanların Alevilere yüzyıllardır yaşattıkları zulmü unutturmanın bir yolunu açma çalışmasıdır.

"Kendi rengini kendi sesini kendi dengesini toplum kendi iradesiyle buluyor." "Birlikte birbirimize saygı duyarak yaşayacağız."
Ne yazık ki halkın büyük kesimi istemediği akp nin dayatmaları altında yaşamaktadır. Her şeyiyle dayatmacı ve faşist uygulamaların sahibi olan akp nin toplum iradesi değil ümmet iradesi istediği son derece açıktır. Kaç tane Alevi vali veya emniyet müdürü vardır ?

"Önyargılarımızı aşıp birbirimizde saklı duran hazineleri keşfedeceğiz."
Bahsedilen önyargıların hepsi sadece müslümanlarda bulunmaktadır. Alevilerin asla önyargıları yoktur. Olsaydı eğer Sivas Alevi soykırımına kadar gelen ve yüzyıllardır müslümanlarca sürdürülegelen Alevi soykırımlarını dünya gündemine taşımaya çalışırlar ve hatta kendi devletlerini kurmak isterlerdi.

"Düşmanlığın dilini kullananlar bu ülkeye kötülük etme peşinde olanlar. "
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

İyi günler dilerim.