SAH-1 MERDAN HZ.ALI'DEN ÖZDEYI~SLER
Bir devletin gökmesi §u dört sebebe bakar: Esas prensipierinden ayrilma ikinci plan-da olan seylere önem verme aeagihk kimselerin ön safa gegmesi ve erdemli kisilerin arka plana atdmasi.

Bir sanat eserini yrkmak cinayetierin en büyüöüdür

Cahil ne kendi eksigini görür ne de ögütlere kulak asar.
Cahilden uzak kalmak akilhya yaklagmakla eeittir.

Cahiller gogahnca bilginler garip olurlar.
Can gözü kör olunca gözle görüsün bir yarari yoktur.
Cehaleti ilimle geri gevirin.

Dil aklin tercümanidir.
Dii insanin terazisidir.
Dili tatli olanin arkada~r gok olur.
Dilsiz ol yalanci olma.

Dinle ögrenirsin. Sus esen kahrsin.
Dogru söz söyleyenin delili kuwetli olur.
Dogruluk en iyi yol bilgi en iyi kilavuzdur.