Sünnet neden bir siyasal simgedir?

1) Sünnet halkın inananlar ve inanmayanlar şeklinde kamplara ayrılmasına yol açmaktadır.

2) Sünnet bir mahalle baskısı unsurudur. Bildiğiniz gibi sünnet düğünlerinin bir kısmı mahallelerde yapılmakta ve mahallenin diğer sakinleri kendilerini baskı altında hissetmektedir.

3) Sünnet çocuklarına giydirilen kıyafetlerde ''Maşallah'' yazısı bu körpe dimağları kaderciliğin kara ellerine teslim etmektedir. İşte bu çocuklar da ileriki yaşlarında Ödevi yarın getirir misin? şeklinde yöneltilen soruya ''İnşallah'' diye cevap vermekte bu cevap da diğer öğrenciler üzerinde baskı unsuru oluşturmaktadır.

4) Sünnet türbandan bile daha tehlikelidir. En azından türban görülüp başı ezilebilen bir tehlikedir. Oysa sünnet sinsi ve gizli yollardan amacına ulaşmak için çalışmanın simgesi haline gelmektedir.

5) Sünnet olan çocuklara bilindiği üzere ''sünnet çocuğu'' denmektedir. Oysa çocuklarımızın ''cumhuriyet çocuğu'' olması ülkemizi ilerletecek yegane güçtür.

6) Bilindiği sünnet operasyonu sırasında dualar okunmaktadır. Bu merasim yaşları küçük olan çocukların beyinlerinin yıkanması anlamına gelmektedir.

7) Sünnet masum bir operasyon olarak gösterilemez. Sünnet operasyonu ile ''şeriatın kestiği parmak acımaz'' sözüne gönderme yapılmakta böylece çocuklar şeriatçı olarak yetiştirilmek istenmektedir.

İşte bu sebeplerle masum bir operasyon olarak gösterilmeye çalışılan sünnet'in siyasal bir simge olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Sünnetin yasaklanması bizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak bir adımdır.

Gönderi: Abdullah Ünlü