İbn Abbâs Resulullah'tan (s.a.a.v) Hz. Ali'ye (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Ya Ali senin taraftarlarındır (aleviler) Kıyâmet günü kurtuluşa erenler; kim onlardan bir tanesine hakaret ederse sana hakaret etmiştir ve kim sana hakaret ederse bana hakaret etmiş sayılır; böyle bir kimseyi de Allah ebedi olarak kalmak üzere (cehennem) ateşine sokacaktır ne de kötü bir dönüş yeridir! Ya Ali sen bendensin ben de senden; senin ruhun benim ruhumdan ve senin tıynetin benim tıynetimdendir. Senin taraftarların bizim tıynetimizin artanından yaratılmışlardır. O hâlde kim onları severse bizi sevmiştir; kim de onlara buğz ederse bize buğz etmiştir; kim onlara düşman olursa bize düşman olmuştur ve kim onlara muhabbet beslerse bize muhabbet beslemiştir. Ya Ali senin taraftarlarının günahları ve kusurları affedilir. Ya Ali ben yarın 'makam-ı mahmûd'da durduğum zaman senin taraftarlarının şefâatçisi olacağım; bunu onlara müjdele. Ya Ali senin taraftarın Allah'ın taraftarıdır ve sana yardım edenler Allah'a yardım edenlerdir; senin dostların Allah'ın dostlarıdır ve senin hizbin Allah'ın hizbidir. Ya Ali senin velâyetini kabul eden saadete kavuşur ve sana düşmanlık besleyen bedbaht olur. Ya Ali cennette senin için bir hazine vardır; sen cennetin Zülkarneyn'isin. Hamd alemlerin Rab-b'ine mahsustur. Allah'ın salâtı yaratıklarının en üstünü olan Muhammed'e ve onun tertemiz seçkin ve seçilmiş Ehlibeyt'ine olsun."

El-Emâlî (Şeyh Sadûk) s.23 Bişâretü'l-Mustafâ s.18