Kız isteme ve söz kesme:

Alevi-Bektaşilerde kız ve erkek çocuklar eşit olarak görülmekte ve aile içerisinde kendine güvenen terbiyeli özgür bireyler olarak yetişmektedirler. Bu nedenle evlenecek eşlerin seçiminde hem kız hem de erkeğin razılığı olması şarttır. Alevi-Bektaşilerde erkeğin veya kızın razı olmadığı zorla evlendirmeler düşkünlük sayılmaktadır. Gençler evlenmeden önce birbirlerini tanımakta ve evliliğe anne-babalarının da görüşünü alarak özgür iradeleriyle karar vermektedirler.

İki genç evlenmeye karar verdikten sonra sıra kız istemeye gelmiştir. Anne babası ve ailenin yaşlı bir büyüğü ile kızın evi ziyaret edilerek “Yüce tanrını emri ve Peygamber’in kavli yol erkanımız ve İmam Cafer Buyruğu ve iki gencimizin arzusu üzere” kız istenir. Kızın ailesi de evliliğe onay verdikten sonra iki tarafın yakınları çağrılıp “söz kesilir”.

Nişan nikah töreni ve düğün:

Kız istenip söz kesildikten sonra nişan ya kız evinde veya bir salonda yapılır. Nişan’dan sonra düğün öncesi nikah kıyılır ve düğün hazırlıklarına başlanır. Düğünden önce yine kız evinde kına gecesi düzenlenir. TC yasaları uyarınca dini görevlilere yasal geçerliliği olan nikah kıyma yetkisi verilmemiştir (dini nikah geçerli sayılmaz). Bu nedenle dini nikah öncesi resmi nikah mutlaka kıyılmak zorundadır. Resmi nikahla yasal koşullar yerine gelmiş olur ve evlilik resmen yürürlüğe girer. Geleneksel dini nikahı Dede veya yaşlı saygıdeğer bir aile büyüğü kıyar. Nikah törenini sade veya davetli misafirlerin katıldığı bir törenle yapılabilir.

Nikahı kıyacak olan genellikle Pir (dede) evlenecek gençlerin anne babalarının kız ve erkek vekillerinin adlarını bir kağıda yazar. Sonra ilk olarak evlilik kurumunun sosyal önemini kişisel sorumluluklarını belirten ve öğütler de içeren kısa bir konuşma yapar. Ardından Pir bir gülbank okur ve Nikahın kıyılmasına geçer.

Önce kıza sorar: “Kızım Hak’ın emri Peygamber’in kavli İmam Cafer-i Sadık Buyruğu üzere ve burada bulunan canlarımızın tanıklığı ile ...... oğlu ve ..........den olma ......’yı eş olarak kabul ediyor musun?” Kız bu soruya evet yanıtı verirse. Pir vekilleri ve orada bulunan herkesi tanık göstererek “Canlar duydunuz tanıksınız.” der.

Bundan sonra aynı soruyu Pir oğlana sorar: “Oğlum Hak’ın emri Peygamber’in kavli İmam Cafer-i Sadık Buyruğu üzere ve burada bulunan canlarımızın tanıklığı ile ...... kızı ve ..........den olma ......’yı eş olarak kabul ediyor musun? Oğlan bu soruya evet yanıtı verirse Pir vekilleri ve orada bulunan herkesi tanık göstererek “Canlar duydunuz tanıksınız.” der.

Böylece kızın oğlanın ve vekillerle katılanların şahitliği ve onayı ile Pir nikahın tamamlandığını açıklar: “Bende tanıkların ve konukların huzurunda kendi razılığınız ile inanç ve yolumuz üzere sizi birbirinize eş olarak ilan ediyorum. Hak-Muhammed-Ali Hünkar Bektaş Veli gerçek erenler ve burada bulunan tüm canlar evlilik için verdiğiniz söze tanık olsun. Kıyılan bu nikah her iki taraf için hayırlı uğurlu olsun. Yüce Tanrı sizleri mutlu eylesin darda bırakmasın.” der.

Nikah bu şekilde kıyıldıktan sonra Dede evlenen çift ve oradakiler için şöyle dua eder:

“Saygıdeğer Canlar! Birbirlerini eş olarak seçmiş bu canlarımızın mutluluğu için öz gönül birliği ile dua edelim.

Hak-Muhammed-Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli erenler meydanında Hak Yolunda siz değerli canlarımızın huzurunda kıydığımız bu nikahı kutlu eylesin. Nikahı kıyılan bu canlarımızın ömürlerine bereket vücutlarına sağlık rızklarına genişlik versin. Dünya ve ahirette mutlu olsunlar.

Varlıkta yoklukta; hastalıkta sağlıkta; tasada ve kıvançta birbirlerini en içten sevgiyle destekleme gücü versin. Yuvaları mutlu ağızları tatlı olsun. İmam Hüseyin katarından didarından yolundan ayırmasın.

Aralarındaki sevgi artsın eksilmesin Hz. Ali ile Hz. Fatıma anamız arasındaki sevgi olsun. Soylarından gelecek çocukları kendilerine yolumuza ve bütün insanlığa hizmet etsin hayırlı-uğurlu olsunlar.
Üçler Beşler Yediler 40’lar gerçek erenler her zaman yardımcıları olsun. Bozatlı Hızır yoldaşları olsun. Görünür görünmez kazalardan belalardan saklasın beklesin. Hak dilde dileklerini gönülde muratlarını. Eşimizin dostumuzun [152] içinde de bu canlarımızın ağız tadlarını bozmasın. Burada bu mutlu günde bulunan siz canlarımızı da her iki cihanda mutlu eylesin. Hazreti Pir Ulu divanda[153] utandırmasın. Dualarımızı da kabul eylesin.

Nur-u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hünkar Bektaş Veli Kerem-i Evliya gerçekler demine hü mümine Ya Ali...”

Dede’nin okuduğu bu duadan sonra nikahı kıyılan çift önce Dede’nin ardından anne ve babalarının ve daha sonra da orada bulunanlarla görüşürler. Daha sonra Dede Nikah için hazırlanmış içecekten doludan bir bardağa doldurarak yarısını kıza yarısını da erkeğe içirir ve orada bulunanlara da dağıtılır lokmalar yenilir. Böylece dini Nikah töreni bu şekilde sona ermiş olur. Alevi geleneğinde düğünlerde dini içerik bulunmaz misafirler yemek yer içip dans edip eğlenilir. Fakat istenirse nikah düğün töreninin başlangıcında yapılabilir.