Bu belgesele göre tabiat birbiriyle ilişkili ortak bir sistemdir. Başlangıçta evren bir bütündü ve hepimiz bu bütünün parçalarız. Hepimiz o bütünün parçalarıysak o zaman herkes koşulsuz sevgiyi hak eder. Varolan ortak sisteme alternatif olarak meydana gelen dinler ve siyaset bunu istismar eder ve insanları bölerler. Sadece hristiyanlığın 34.000 adet farklı fraksiyona ayrılması çarpıcı bir örnektir. Bunu kavramanın başlı başına bir inanç olduğunu ve bunun yadsınması neticesinde gerçek hurun olmayacağını ifade etmiştir.

Belgeselde vugulananları Alevi-Bektaşi felsefesindeki vahdet-i vücud kavramıyla ilişkilendirilebileceğini düşünüyorum. Bu da Alevi-Bektaşi felsefesinin son derece evrensel nitelikte olduğunu göstermektedir.


BORKED