Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ozanlarımızın Dilinde Hz. Ali

  Aleviliği Binlerce yıldır sözlü olarak aktaran o yüce değerlerimizin sözlerindeki himmet sır Alevilik öğretisi o kadar güzel anlatıyor ki bir kelimede bin mana çıkarılabilir.

  Bu Büyük değerlerimiz Hz. Ali için ne demişler Alevi Önderi dediğimiz Büyüklerimizin Sözlerini Hiçbir Yorum yapmadan Aktarmak istedim Yorumu da sizlere bırakıyorum.

  Gerçeklerin Demine Hü Hü Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Destur ya Şahı Merdan.

  Aşkına pirim aşkına illallah
  İllallah şahım illallah
  Ali mürşit güzel şah
  Eyvallah Şahım eyvallah”

  Pir Sultan
  Gafil kaldır şu gönlünden gümanı
  Bu mülkün sahibi Ali değil mi
  Yaratmıştır on sekiz bin alemi
  Rızıkların veren Ali değil mi

  Bin bir adı vardır bir adı Hızır
  Her nerde çağırsan orada hazır
  Ali'm Padişahtır Muhammet vezir
  O fermanı yazan Ali değil mi

  Pir Sultan Abdal'ım ben bir fukara
  Acep bulunur mu derdime çare
  Günahkarım nasıl varam huzura
  Divanda oturan Ali değil mi

  KulHimmet

  Ali'sin Muhammed yoktur gümanım
  Şeriat içinde dinimsin Ali
  Tarikat içinde sırr–ı ummanım
  Marifet içinde pirimsin Ali
  ***
  Yerde insan gökte melek yogiken
  Kudretinden bir nur indi süzüldü
  İki isim bir kandilde nur iken
  Ayn Ali mim Muhammed yazıldı
  ***
  Büyük küçük bu haberi işitdi
  Sevdası serimden ayrılmaz her dem
  Ruh aşinasıydık Elest gününden
  İsm–i Ali kalb evine yazıldı
  ****
  Ali ismi dört kitapta okunur
  La İlahe illa Ali’ yazılı
  Zikr edenler ezazilden sakınır
  La İlahe illa Ali’ yazılı
  ****
  Bir ismi Ali’dir bir ismi Allah
  İnkarım yoktur hem vallah hem billah
  Muhammed Ali yoluna Allah eyvallah
  Ben Ali’den gayrı bir er görmedim
  ****

  Virani
  Evvel odur âhir odur
  Tayyip odur tahir odur
  Batın odur zahir odur
  Ali Ali Ali Ali

  Derviş Ali
  Yeri göğü arşı kürsü yaratan
  Men Ali’den başka tanrı görmedim
  Yaratup kulunun kısmetini veren
  Men Ali’den başka tanrı görmedim

  Nesimi
  Ali evvel Ali ahir Ali batın Ali zahir
  Ali şems-i münevverdir Ali dilnur ile Enver
  Ali’dir her şey için can Ali’dir yar ile mihman
  Ali rahim Ali rahman Ali’dir cümleye server

  Ali sultan Ali sübhan Ali cennet Ali Rıdvan
  Ali dindir Ali iman Ali’dir sakı-i Kevser
  Nesimi’nin dil üç canı Münevverdir Ali nuru
  Ali vâlâ Ali âlâ Ali’dir server-i safter

  Şahkulu Dergâhı son Postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba
  Ayine tuttum yüzüme
  Ali göründü gözüme
  Nazar eyledim özüme
  Ali göründü gözüme

  Ali evvel Ali ahir
  Ali batın Ali zahir
  Ali tayyib Ali tahir
  Ali göründü gözüme’

  Hacı Bektaş Makalat’ında
  Selman bir deste gül şaha uzattı
  Kendi tabutuna kendisi yattı
  Cemm-i Mushaf’tan nikabın attı
  Kur’an yok gördüler Ali’den gayrı”

  Kul Hasan
  Ali’nin işleri daim sırrınan
  Kisvesini kırmızıdan örtünen
  Nar içinde Cebrail’e görünen
  Hünkar Hacı Bektaş Ali kendidir”

  Aşık Veli
  O yer ile gögün binasin kuran
  Muhammet Ali'dir bir Haci Bektas
  Su iki cihana gidasin veren
  Sana inanmayan kör Haci Bektas

  Gene sen bilirsin Veli'nin hali
  Sensin bu cihanin ahir evveli
  Bir ismin Ali'dir bir ismin Veli
  Kirklardaki ismin sir Haci Bektas

  Haydar Dede
  Nice methetmeye benim dünya ve evfiya nâmı var
  Lâ fetâ illâ Alî [lâ] seyfe illâ zülfikâr.

  İsmail
  Ali Muhammed’dir Muhammed Ali
  Gördüm bir elmadır elhamdülillah

  Mehmet Eröz
  Evvel Ali yerin göğün binası
  Kudret kandilinden çalınmış mayası

  Bektaşi Dergahı’na da Postnişin olan Sersem Ali Baba
  Sabah seherinde virdim budur bu
  Allah bir Muhammed Ali’dir Ali
  Zikrim olan lailaheillallah
  Allah bir Muhammed Ali’dir Ali

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Noksani
  Hakkın evvel ismi hudur
  Tevekkeltü Ali Allah hü

  Zeynel Baba
  Gördüm bir can semah döner
  Hû der Ali Ali diye

  Sadık Ağa
  Bin bir ismi vardır bir ismin Hû’dur
  Kâmillerin ezber dediği budur
  Münkire şektir ismi de Lâ’dır
  Ta evvelden Elya deyenlerdeniz

  Genç Abdal
  “Müminler sırrını ilden sakınır
  Kendin bilmezlere sözün dokunur
  Genci Abdal dört kitapta okunur
  Evveli ahiri destan Ali’dir.”

  Aşık Devrani
  Hakk’ın kandilinde gizli nihanda
  La mekan elinde sır idi Ali
  Künt-ü kenzin esrarı andadır
  Dünya kurulmadan var idi Ali.
  Feriştahlar kendi nurundan oldu
  ‘Sen kimsin?’ diye Cibrile sordu
  Cibril bilemedi kanadı yandı
  Ol zaman kandilde nur idi Ali

  Ali Murteza Topal Dede
  Hakikat Cem’ine vasıl olanlar
  Tevella sırrına beli dediler
  Hakk’ı eynel yakın bunda görenle Ehl-i beyt’e nur-u celi dediler.
  İkrar verdim ilme dönmem ebedi
  Kalbimde uyandı nur-u Ahmed’i
  Öz canımdan buldum Ay’ı semayı
  Gördüğüm didara Ali dediler

  Pir Mehmet Pir Sultan Oğlu
  Pir elinden elifi tac üründüm
  Kubbesi duvazde İmam Ali’dir.
  Nasibim ol verir andan isterim
  İki cihanda da varım Ali’dir.

  Abdal Musa
  Erenler erkanı gerçek yoludur
  Abdal Musa fakir Ali kuludur
  İmamlar sırrı ile gönlü doludur
  İmamlar değildir Ali’den gayri

  Kul Hüseyin’in

  Günah ettim şahın darına durdum
  Allah bir Muhammed Ali aşkına
  Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm
  Allah bir Muhammed Ali aşkına”

  Budak Ali
  Budak Ali’m pervaneyim
  Dönsem Ali Ali diye
  Şah aşkına ateşteyim
  Yansam Ali Ali diye

  İbrahim Ethem
  Arif olan canlar nefsini bilir
  Varlığın terk eyler hakkı bulur
  Nuru Muhammet didar görünür
  Aman ya Muhammed medet ya Ali.

  Kaygusuz Apdal
  Alim Zülfükarı almış eline
  Sallar durmaz yezitlerin kasdına
  Tümen tümen genç Ali’nin üstüne
  Sırlar gelir Sultan Abdal Musa’ya.

  Balım Sultan
  Benim sevdiceğim Ali’dir Ali
  Ali’yi sevenler olmaz mı deli
  Pirimin elinden içmişim dolu
  Ali’yi seversen değme yarama.

  Ali’nin yarası yar yaresidir
  Buna merhem olmaz dil yarasıdır
  Ali’yi sevmeyen Hakkın nesidir
  Seversen Ali’yi değme yarama.

  Kalender Abdal
  Her cana kalan serseriye er demesinler
  Ser vermeyenin ismine server demesinler
  Bir kimesnede olmasa ol aşk Ali’den
  Pes nice ana kafiri Hayber demesinler.

  Şah Hatayi
  Hak la ilahe ill’Allah
  İll’Allah Şah ill’Allah
  Ali mürşit güzel Şah
  Eyvallah Şah’ım eyvallah

  Ali ile Muhammed kurdu bu yolu
  Arafatta açılır müminin kolu
  Bir ulu dergahtır sürün bu yolu
  Ali ile Muhammed’in aşkına.

  EşrefoğluEşrefoğlu al haberi
  Bahçe biziz gül bizdedir.
  Biz Şah-ı Merdan kuluyuz
  Yetmiş iki dil bizdedir.

  Kul İbrahim
  Deden Muhammet`tir atan da Ali
  Hakka doğru gider onların yolu

  Kul Himmet Üstadım
  Bin bir ismi vardır bir ismi Hızır
  Her nerde çağırsan orada Hızır
  Alim padişahtır Salman da vezir
  Bu fermanı yazan Ali değil mi

  Yemini
  Dediler ki keramet kani Hayder
  Dayanmaz derdimin derrnani Hayder

  Kamu mümin'lerin kalbinde mihrin
  Olubdur dini hem imani Hayder

  Hakk'in kudreti sende ayandir
  Velayet mülkinin sultani Hayder

  Imamü'l Müttekinsin bellü bayik
  Erenler merdinin merdan'i Hayder

  Cemad'a dil verirsin emr-i Yezdan
  Verir nutkun ölüye cani Hayder

  Behist ehline saki'i ezelsin
  Hakk'in sende erer ihsani Hayder

  Yemini dermendde kil inayet
  Delalette komagil ani Hayder

  Teslim Abdal
  Mekanım balçıktır üstadım Ali
  Muhammed nesline demişim beli

  Muhiddin Abdal
  Yedi iklim dört köşeye
  Arşa kürse dolusun sen

  Seni gören yoksul bay olur
  Kafirler imana gelir

  Seni sevmeyenler n'olur
  Şah-ı Kerem Ali'sin sen

  Kul Nesimi
  Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz
  Kıl ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz
  Hakikat bahsinde hata bilmeyiz
  Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır
  Bizim söyleyecek sözümüz vardır

  Ey zahit surete tapma hakkı bul
  Şah-ı velayete olmuşuz hep kul
  Hakikat şehrinden geçer bize yol
  Başka şey bilmeyiz Ali`miz vardır
  Bizim söyleyecek sözümüz vardır

  Kasım Dede
  Binbir mana desem biri dinlenmez
  Cahillerin ağzı dili bağlanmaz
  Hakk`ı isteyenler halkla bağlanmaz
  Ali`nin yoluna varanlar gelsin

  Yürü Kasım Dede çareni ara
  Emek zahmet çekme nafile yere
  Yezid aslı talip gelmez bu yola
  Ali`nin yoluna varanlar gelsin

  Pir Mehmed
  Yolcu oldum yola düştüm
  Yollarım Ali çağırır.
  Bülbül oldum güle düştüm
  Güllerim Ali çağırır.

  Pir Mehmed aşka düştü
  Aşk dalgası hadden aştı
  Virdimize Ali düştü
  Dillerim Ali çağırır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş