ŞERİ-SÜNNİLİKTE KADIN

Şeri-sünnilikte kadın <<erkeğin tarlası><dır. <<Eksik<<tirler. Gerektiğinde <<dövülebilirler>>. Mirasta kadınlar erkeğe eşit değillerdir. Erkek kadının iki katı mal alır. Kadının boşanma ve boşanılma durumunda çocuklarını sahiplene bilme hakkı yoktur. Kadınlar imam ve halife olamazlar. Yöneticilik yapamaztopluma giremezler. Kadınlar tek başına tanık olamazlar. İki kadının tanıklığı bir erkeğe eşittir. Kadınlar örtünmelidirler. Seçime katılamazlar. <<Uğursuzlardır>>. Kadının kestiği yenmez.Şeri-Sünnilikte erkeğin iki dudağı arasından çıkan <<Boş ol!>> sözüyle bir anda kadın boşana biliyor.Şeri-Sünnilikte erkek üstünlüğü sonucu çok kadınla evlenme olanağı var dır. Namaz kılanın önünde Kadın köpek domuzeşek geçerse namazlar bozulur gibi sözler hala günümüzde söylenmektedir.

Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:

1-
Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne
2-Hiç çıkmamış gibi davrana
3-Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya
4-Kalabalığa karışmaya
5-Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya
6-Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura
7-İşini bir an önce bitirip evine döne

İmamı Gazali – İhyayı Ulumuddin – 2/290

Kadın sekiz sıfatlıdır:


1-Giyim kuşam hevesinden maymun.
2-Fakir düşmeye razı olmadığından köpek.
3-Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.
4-Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.
5-Evden eşya sattığından fare.
6-Erkeklere hile kurduğundan tilki.
7-Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.

İmamı Gazali- İhyayı Ulumuddin

Kadının yeri soğumadıkça erkek kadının oturduğu yere oturmamalıdır.

Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 24

Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir şekilde gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet eder.

Sahihi Buhari 9/36