Zorunlu din dersi ve AİHM

Rıza TÜRMEN / Milliyet


Son günlerde Alevilerin din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması yolundaki istemleri buna Sn Devlet Bakanı’nın AİHM’nin Zengin/Türkiye (9.10.2007) kararının müfredata ilişkin olduğu yolunda yanıt vermesi Zengin kararını yeniden gündeme getirdi.

Avrupa Konseyi’ne üye 47 devletten sadece beşinde din dersi zorunlu. Türkiye dışında Yunanistan Finlandiya Norveç ve İsveç. Bunlardan hiçbiri laikliği benimsemiş devletler değil. Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin büyük bir çoğunluğu din dersini seçmeli ders olarak kabul ediyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi 1999’da kabul ettiği bir kararda devlet okullarında verilen din eğitimi ile ailelerin inançları arasında bir uyuşmazlık olmaması gerektiğinin altını çiziyor. 2005 yılında kabul ettiği kararda ise din derslerinin kültür ile ibadet arasındaki sınırı geçmemesi amacın belirli bir inancı aşılamak değil gençlere neden dinlerin var olduklarını anlatmak olması gerektiği belirtiliyor.

Zengin/Türkiye kararında AİHM din derslerinin zorunlu olması konusunu incelemedi. Başvurucunun şikâyeti de bu değildi. Hasan Zengin’in şikâyeti din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Sünni İslam açısından eğitim yapıldığı küçük Eylem Zengin’e Alevilik ile ilgili bilgi verilmediği devletin tarafsız nesnel bir program uygulamadığı yolundaydı. AİHM de incelemesini şikâyetle sınırlı tuttu. Ancak kararda din derslerinin zorunlu olmamasına ilişkin bazı ipuçları bulabiliriz. Şunu belirtmek gerekir ki AİHM kararı din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılmasına bir engel oluşturmuyor.

AİHM kararında iki nokta üzerinde durdu. Dersler nesnel eleştirel ve çoğulcu bir biçimde yapılıyor mu? Derslerde ebeveynlerin inançlarına saygı gösteriliyor mu?

Birinci konuyla ilgili olarak AİHM öğrencilere Sünni İslam pratikleri öğretildiğini göz önünde tutarak derslerin çoğulcu eleştirel nesnel bir nitelik taşımadığı sonucuna vardı.

İkinci konuyla ilgili olarak AİHM Hıristiyan ve Yahudi çocuklarının din dersinden muaf tutulduğuna bakarak şu görüşe yer verdi: Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi gerçekten din kültürlerine ait bir ders olsaydı Hıristiyan ve Yahudi çocuklarını muaf tutmak için bir neden kalmazdı. Böyle değil de derslerin temel amacı İslam dinini öğretmekse o zaman bu derslerin zorunlu olmaması gerekirdi.

Değişikliklerin karşılaması zor

Bundan anlaşılacağı gibi AİHM önce derslerde Sünni İslam ile bilgiler verildiğini saptıyor sonra da tek bir dinin temel alındığı bir dersin zorunlu olmaması gerektiğini söylüyor.

Zengin davasında AİHM Sözleşme’nin eğitim hakkını düzenleyen 1no’lu Protokol’ün 2. maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

Kararın uygulanması ile ilgili olarak AİHM ders kitaplarının nesnel çoğulcu bilgiler öğretecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Başka bir deyişle AİHM kararı Sn Bakan’ın söylediği gibi müfredatla ilgili. Ama satır aralarında din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması mesajı da yer alıyor.

Hükümet kararın uygulanması için alınacak önlemler çerçevesinde ders kitaplarında değişiklik yapılarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunulduğunu söylüyor.

Bundan önce yapılan değişikliklere bakarsak bu değişikliklerin AİHM kararındaki ilkeleri karşılaması güç görünüyor. Değişiklikler Sünni İslam açısından yapıldığından Alevilerin gereksinmelerine yanıt verip vermeyeceği kuşkulu.

Ayrıca başka din ve inançlar hakkında bilgi verilmesi 14-15 yaşından sonra gerçekleşiyor. Çocuğun kişiliğinin oluştuğu 6-14 yaşları arasında Sünni İslam ağırlıklı eğitim veriliyor. 15 yaşında sonra “bir de başka dinler ve inançlar var” deniyor.

Yapılması gereken şey din dersi ve din kültürü diye iki ayrı ders koymak. Din dersinde din eğitimi verilir. Bu ders seçimlik olur. Din kültürü dersinde ise bütün dinler ve inançlar hakkında kültürel düşünsel bilgiler verilir. Bu ders zorunlu olur.

Din kültürü kitaplarının yazılmasında AİHM’nin Zengin kararında öngördüğü iki ilke yol gösterici rol oynayabilir. AİHM’ye göre Türk Anayasası’nda güvence altına alınan laiklik ilkesi devletin bir din ya da inançla ilgili bir tercih yapmasına izin vermemekte. Ancak bu ilke saklı kalarak kitaplarda İslam’a öncelik verilmesi çoğulculuk ve nesnellik koşullarına aykırılık oluşturmaz. Din dersini zorunlu olmaktan çıkararak din kültürlerinin nesnel çoğulcu bir biçimde öğretilmesi Türkiye’nin inanç özgürlüğüne ne denli saygılı olduğunun da göstergesi olacak.

Başka bir siteden de başka bir kimse nedemiş bakın ...

Bu aleviler hangi dinin mensubu söyleyiversinler bir zahmet ! Namaza karşılar başörtüsüne karşılar din dersine karşılar ! Yani sonuç olarak ne yapmaya çalışıyorlar ! Okullarda evlatlarımızın dinimizi öğrenmesi bu insanları neden bu kadar rahatsız ediyor anlayabilmiş değilim doğrusu ! Neyse efendim buyrun yorum sizin.

Anadilde eğitim için başlatılan okul boykotundan sonra Aleviler de zorunlu din derslerini boykot etmeye hazırlanıyor. 9 Ekim’deki oturma eyleminden sonuç alınmazsa boykot kararı alınacak.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı avukat Fevzi Gümüş zorunlu din derslerinin kaldırılması için 9 Ekim'de Ankara'da yapacakları oturma eyleminden sonuç alamazlarsa dersleri boykot edeceklerini açıladı.

bianet internet sitesinde yer alan haberde Gümüş her eğitim - öğretim yılının başında zorunlu din derslerinin kaldırılması için oturma eylemi yaptıklarını hatırlattı. Gümüş 2010 - 2011 eğitim yılı öncesi 19 Eylül'de Ankara bir oturma eylemi yapıldığını ikincisinin de 9 Ekim'de yine Ankara'da gerçekleştirileceğini söyledi.

"Biz hükümetin zorunlu din derslerini kaldırmasını istiyoruz. Bu nedenle oturma eylemleri yapıyoruz. Ankara'da 9 Ekim'de 24 saat yapılacak oturma eyleminden bir sonuç alınmazsa bir haftalık boykot kararı alacağız.

Zorunlu din dersleri boykotunda çocuklar anadilde eğitim hakkı için yapılan boykottan farklı olarak okula gidecekler sadece din derslerine girmeyecekler. Boykot kararıyla ilgili bu günlerde Alevi örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler yapıyoruz; bu konuda ortaklaşacağımızı düşünüyoruz."

'BOYKOTUN SONUÇLARINA KATLANIRIZ'
Anadilde eğitim hakkı için başlatılan okul boykotu sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okula gelmeyen çocukların isimlerinin bildirilmesi yönünde yayınladığı genelge ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Kürt halkı sıkıntı çeker" yönündeki açıklamalarıyla ilgili Gümüş şöyle dedi:

"Başlatılacak boykotun tabii ki toplumsal ve bireysel sonuçları olur. Boykot kararı alırsak bunun sonuçlarına da katlanırız. Boykotun demokratik bir hak olduğunu düşünüyoruz. Demokratik ülkelerde bireyler demokratik sınırlar içinde fikirlerini açıkça beyan edebilir bu tür sivil itaatsizlik eylemleri yapabilir."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) zorunlu din derslerini hak ihlali olduğu yönünde verdiği karara karşın Alevi çocukların mevcut uygulamaya göre derslere girmek zorunda bırakıldığını anlatan Gümüş sözlerine devam etti:

"AİHM kararına rağmen Alevi çocuklar din derslerine girmek zorunda. Derslere girmek istemeyenler okullarına dilekçe veriyor. Okullar da bu dilekçeleri reddettiği için bireyler idare mahkemesine dava açıyor. Bu davalarda Danıştay bireylerin lehine kararlar verdi. AİHM ve Danıştay kararları sonrası hükümetin zorunlu din derslerini kaldırması gerekir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yapmıyor bireyleri tek tek mahkemeye gitmek zorunda bırakıyor."

Biz neden karşıyız zorunlu din dersinee Bizler müslüman değilmiyiz ..
Sponsor Reklamlar