ALEVİLİKTE AŞIĞIN SAZIN VE DEYİŞLERİN ÖNEMİ NEDİR?
Alevi ibadetinde gerekse sosyal yaşamında büyük yer ve önem taşır. 12 hizmetten biri aşığa aittir; yani aşıksız Alevi ibadeti yapılmaz. Makam olarak pirden sonra gelsede 12 hizmetin en ağır yükünü taşır. Aşık sazıyla bestelerini yapar çalar çağırır.Alevi ibadetinin vazgeçilmez parçası semah bu saz aşık bütünleşmesi içerisinde dönülür.Alevi deyişleri geçmiş tarihleri Alevi düşünce ve öğretisini günlük yaşamı dünyasal ilişkileri konu alır. Deyişler aynı zamanda Alevilerin gülbenklerini oluştururlar. Yine aynı deyişlerle tanrı ile ilişkiler kurulur.