Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Cem Evi ve Cami

  Cem Evi ve Cami

  CAMİ VE CEM EVİ


  Medreseler ve minareler viran olmadıkça
  Kalenderilik cerayanı genişleyemez.
  İman küfr küfr iman sayılmadıkça
  Halkın hiçbir bendesi hakkıyla müslüman olamaz

  Mevlana Celalettini Rumi


  Yüzün Sürüp Cemevine Gelirse
  Erenler Döşenip Deme Gelirse
  Cümle Kutlu Olur Ceme Gelirse
  İman Tarikini Çalmak Görünür

  Şah Hatayi

  (Kaynak: İ. Arslanoğlu Şah Hatayisayfa 368 / )

  Cami kelimesi Arapça "CEM" (toplanma bir araya gelme) kelimesinden sonradan türetilmiştir… Bu anlamda. Kur’an-ı Kerim’ de ne cami kelimesi ne de cem evi kelimesi sözcük olarak geçmez.

  Kur'an ‘da ibadethane olarak secde edilen yer anlamına gelen “mescit” sözcüğü geçer. İlk mescid Hz. Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretinde kurulmuştur. Medine girişinde konakladığı KUBA köyünde yapılmıştır. Bu mescid yapılış öyküsü ise şöyle anlatılır: Peygamberimiz Hz. Muhammed Medine’de “tef” çalınarak karşılanır ve devesini serbest bırakılır deve iki yetim çocuğa ait olan bir yere konaklar. Bu yere ”Peygamber Mescidi” yapılır. İşte Kuba köyünde yapılan ilk mescid’in öyküsü böyledir.

  Daha önce Peygamberimiz ibadetlerini evinde veya Ashab-ı Kiram’dan olan Erkan Bin Ebu’l Erkan’ın evinde yapardı. (İslam Ansiklopedisi “mescit” bölümüne bak.)

  Medine’ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte bina ettiği Peygamber mescidi: -Mescid-i Resul Mescd-i Şerif Mescid-i Saadet ve en çok bilinen ismiyle “Mescid-i Nebevi” adlarıyla anılmıştır.

  Bu mescidte şunlar yapılıyordu:

  1-Gündüzleri bir eğitim – öğretim yeri idi.

  2- Geceleri ise evsiz kimseler ve misafirlerin barınması için “Suffa” denilen üzeri kapalı bir bölüm eklenmişti

  3- Hz.Muhammed dersler veriyordu. Yeni gelen insanlara okuma yazma bile öğretiliyordu. Savaş esirleri 10 kişiye okuma yazma. Öğretmeleri karşılığında serbest bırakılıyordu.

  4- Buranın ihtiyaçları da sahabelerce karşılanıyordu. İslam’da ilk üniversite diyebileceğimiz bu okul sayısız alim yetiştirmiştir.

  5- Bu mescit aynı zamanda kurulan devlete ait bütün faaliyetlerin yürütüldüğü merkez niteliğinde idi.

  6- Hz. Muhammed ashabıyla sohbet ediyor savaş ve barış kararları orada alınıyordu. Elçileri orada kabul ediyordu. Savaşa çıkacak orduları orada techiz ederek yola çıkarır topluma ait bütün meseleler orada çözüme kavuşturulurdu.

  7- Medine de bir evi ve ailesi olmayan fakir kimseler de Suffa’da yatıp kalkıyor ihtiyaçları buradan sağlanıyordu

  Hz. Muhammed Mustafa’nın Temiz soyu Ehl-i Beyt’in ibadetini yaptığı mekana yani

  Alevilerin ibadet ettiği yere secde edilen yer anlamında “cemevi” denir.

  Cem evi; Alevi İslam inancının ibadet yeridir. Geçmişte de tekke zaviye dergah olarak adlandırılmıştır. Farsça’da dayanma anlamına gelen tekke (tekye) sözcüğü İslam’da inançsal etkinliklerin yürütüldüğü yapıyı anlatmak için kullanılır. Tekke insanlığın mabedidir gönül gözünün aydınlandığı kalp gözüyle görmeye başlanılan yerdir.

  Tarihimize baktığımız da; Ahmet Yesevi Dergahın da Hacı Bektaş dergahın da ve 1207 tarihinde yapılan Seyit Gazi Dergahın da “Kırklar Meydanı” veya “Meydan Evi” olarak anılan “Cemevi” ni göreceğiz. Bu dergahlara “Cami” sonradan eklenmiştir.

  Bu mabetler değişik isimlerle anılmıştır; Mevlevilikte “huzur” ya da “huzur-ı pir” Alevilik’de “pir evi” yada “pir makamı” olarak adlandırılmıştır. Mutasavvıfcılarca ilk tekke sufi adı ile anılan ilk kişi olan Ebu Haşim El-Kufi (ölüm 767) tarafından Şam yakınlarında Remle’de kuruldu ve İslam dünyasının her tarafına hızla yayıldı. 12. Yüzyılda Türkistan’da yetişen Ahmet Yesevi Hazretleri en büyük tekkeyi kurarak “Pir-i Türkistan” adı ile ünlenmiş oradan da küçük Asya dediğimiz Anadolu’ya Hacı Bektaş Veli tarafından taşınmış Hacı Bektaş ilçesinde büyük bir dergah kurarak gönüller fethetmeye başlamışlardır.

  Buralara “ışık dergahları” adı da verilmiştir. Çünkü burada doğan ışık Balkanlara Budapeşte’ye kadar yayılmış ve gitmiştir. Işık dergahları olarak gönüller fethetmişlerdir. Bu dergahlardan yetişen dervişler dünyanın belirli yörelerine yayılarak irşatlarını sürdürmüşlerdir. Bu tekkelerde yetişen Yunus Abdal Musa Kaygusuz Abdal Sarı saltık ve daha niceleri halen günümüzde de gönlümüzde de yaşayıp irşatlarını devam ettirmektedirler.

  Türkiye’de II. Meşrutiyet ilanından (1908) sonra yapılan bir sayıma göre sadece İstanbul’da 311 tekke varmış. Ülkemizde tekkeler kullanım amaçlarının dışına taşındığı için 30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı yasa ile kapatılmış tekke ve zaviyeler kapatılıp yasaklanınca o kelimeler yerine “Cemevi” kelimesi kullanılmıştır. Cem birliğin ve beraberliğin adıdır. Cemin yapıldığı Cemevi ise sadece ibadet amaçlı kullanılmamış geçmişin mescitin işlevini yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir. Çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.

  Cem Evleri’nde neler yapılır.

  1-İkrar ve iman edeb ve erkan tevella ve teberra güvenin ve Birbirinden razı olanların toplandığı Hakk'a temenna ve Hakk'ın tecelli yeridir

  2-Barış Huzur ve toplumsal birlikteliğin sağlandığı mekânlardır

  3-Toplum içerisinde suç işleyenlerin halk meclislerinde yargılandığı Herkesin birbirinden rızalık aldığı meydanlardır. Bu manada toplumsal yargı ve karar yeridir.

  4-Alevi topluluğunun tapınma dışında toplumsal bireysel sorunların çözüme kavuşturulduğu bir meclis işlevi de görmüş ve görmektedir.

  5-Cem evleri toplumsal kaynaşmanın birlikteliğin perçinleştirildiği sohbet ve muhabbet ocağıdır

  6-Hiçbir karşılık beklenmeksin (Veya sadece minimum maliyetler) eğitim-öğretim kesintisiz devam ettiği mekanlardır. Bu mekânlarda (saz bağlama semah müzik Bilgisayar kursu dikiş-nakış okuma Vb birçok kurs verilmektedir)

  7-Bir çok cem evi ırk renk dil din gözetmeksizin bütün yoksullara aş evi olmuştur.. Bugün herhangi bir cem evine gitseniz farklı din ve mezheplerden fakir birçok insanın karnını doyurduğunu göreceksiniz.

  8-Birçok cem evinde hasta ve doktora gidecek parası olmayanlara bedava sağlık hizmeti sunulmakta hastalara yardımcı olunmaktadır.. bu hizmetler renk ırk dil din mezhep ayrımı olmaksızın herkese bedava sunulmaktadır.

  Allah Eyvallah

  Kaynaklar:


  1- İslam Ansiklopedisi Bkz. “mescit”

  2-M. Hamidullah İslam Peygamberi İstanbul 198111s. 832

  3-Nesei Mesacid s. 21

  4-İbn Sa’d Tabakatül- Kübra Beyrut C.1 s.239

  5-A. Rıza. UĞURLU "CEM EVİ"

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ya Ali

  Sikayetim sana ya Merdan Ali
  Senin bilim yolundan donenler oldu
  Kimse seni aşıp bilim katmadi
  Senin katkilarini atanlar oldu.

  Senden sonra Emeviler geldiler
  Ne Muhammet ne Aliyi bildiler
  Kuranıda yerden yere vurdular
  Kirklarin yolundan donenler oldu.

  Senin zamaninda Camiler yoktu
  Minareminberisedcade yoktu
  Cemahat evinde ilimin coktu
  Ömerin camisinde öldu dediler.

  Degerli canlar..

  Bir kısım sünni din adamları islamın ibadet yerinin cami olduğunu söylemekte İbadet için alevileri Camiye çağırmaktadır..

  Bugün neden alevilerin cami yerine cem evine gittiklerini cami ile cem evi arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım

  1- Cami şeriat evidir.. cem evi ise alevi ve bektaşi İbadet yeidir.

  2- camiye gündüz girilir Orası şeriata aittir. Cem evine gece gidilir Cem evi Tasavvuf ehline aittir..

  3- Cami gündüz açık gece kapalıdır Cem evi ise ibadet için gündüz kapalı gece açıktır..

  4- İbadet evinin ibadet için gündüz kapalı olması Kur'an emriyledir...

  Çünkü Kur'an-ı Kerim İnsan Suresi ayet 26 İsra Suresi ayet 78 ve 79 Müzemmil Suresi ayet 1-9'a kadar ve 20. ayetleri Nebe Suresinin 9-10-11 ayetleri Müdessir Suresi 1-5 ayetleri emri gereği Yüce Allah gece secde ve ibadet etmeyi buyurur..

  "... Ey Muhammed! kalk ve kaldır. gecenin üçte ikisi veya evvel veya sonra kalk ağır ağır Kur'an oku. Biz Sana taşınması ağır söz vahiy edeceğiz. Şüphesiz ki gece kalkmak kolay olmayacak amma huşu içerisinde ibadet için daha elverişli daha tesirli olacaktır.. Bedeninizin rahatı ve istiratı için geceyi size örtü ettik bir bölümüne uyku verdik Diğer bölümünde de halveti istiratına göre yönelip ibadet edesiniz

  Gündüzleri de geçim ve nafakanız için dolaşın sizi uzun uzun işleriniz vardır..."

  5-Camide arapça okunur cem evinde her milletin anlayabildiği dil konuşulur.

  6- Camide Allah'tan korkulur cem evinde Allah sevgisi öğretilir..

  7- Cami dünya meşgalesi siyaset meydanıdır. cem evi akıl ve imanın birleştiği irfan meclisidir.

  8- Camide cemaat Mescid-i Harama döndürülür. Cem Evinde Bakara suresinin 115. ayeti gereği

  " Doğuda Allah'ın Batıda Allah'ın hangi yöne dönersen dön Allah2a dönmüş olursun.." hükmüne uyulur..

  9- Camide ben sen vardır. cem evinde benlikten sıyrılarak Birlik vardır (Biz)

  10- Caminin mihrabı vardır... cem evinin ise Tanrı Aşkıyla kurulan "Gadir-i humm" daki Hz. Muhammed'in veda Kürsüsü vardır...

  11- Camide Ezanı Muhammed varken cem Evinde ise Ezan-ı muhammed ve sırat-ıl Mustakim olan Ehl-i Beyt'in nesefi ve Hünkar Gulbanki vardır..

  12- Camide kıbleye dönüş vardır.. cem evinde karşılıklı kıble oluş vardır.

  13- camide Fatiha okunur el yüze sürülür. cem evinde Fatiha'anın sırrına erilir Hakk'a niyaz edilir...

  14- camide "amin amin" derler Cem Evinde Allah Allah derler..

  15- camide kadın erkek var.. cem evinde ise (Elhamdü lillâhi rabbil alemiyne) ayetitinin hükmüne uyarak bacı ve kardeş vardır.

  16- Camide ateş korkusu cennet yalvarışı vardır.. cem evinde ise her ikisinden vaz geçilerek sevgi ile "Enel Hakk" inancıyla İnsan-ı kamilin özünde tanrıyı görmek vardır..

  17- camideki Yaratan ile yaratılmış ikiliğinden sıyrılalarak Tanrının tezahürü. yansıması "vahdet-i Vucut" olmak vardır..

  18- cami de şeriat ehlinin emir ve yasakları varken cem evinde akış ve imanın birleştiği İlahiliğin İrfan meydanı vardır..

  Gerçeklerin Demine Hû Diyelim..

  Allah Eyvallah

  yararlanılan kaynak:

  Seyid Derviş Tur Erkânname

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Camileri kimler yaptırdı

  Bakınız Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 107-109 ayetleri ne diyor

  " ...Bir de şunlar var. Tutup bir mescid edinmişler. zarar vermek için nankörlük için inanları fırkalara bölmek için daha önceden Allah ve Resulü ile savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. "iyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz" diye gerile gerile yeminde edeceklerdir. Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. böyle bir mescitte asla namaza durma! (Duacı olma) Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescid içinde namaz kılman ( Burası Allah Resulunun ve Ehli Beyti'nin ibadethaneleridir-cem evleri- ancak) çok daha uygundur Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır. o mescitte Allah temizlenenleri sever. Peki binasını Allah'tan gelen bir sakınma duygusu ve Allah rızası üzerine kuran mı hayırlıdır yoksa binasını sel artıklarının ucundaki uçurumun kenarına kurup ta onunla cehenneme yuvarlanacak mı (Tevbe Suresi 107-109)

  Tarihi Taberi II. Cildinde ve Altıparmak kitabının 306. sayfasında bu konudan bahsedilirken şunlar yazılmaktadır:

  "...Vakti saatle Müslüman'ız diyenlerin yaptıkları camilerde namaz kılmak için Hazreti Muhammed'e teklif edilmiş idi. Bu teklif üzerine Cebrail Aleyisselâm nazil olup:

  'O camilerin yıkılmasını sana emretti' ayeti kerimesini getirince namaz kılmak için yaptıkları mescidi Hz. Resulullah farzı Kur'an'la yıktırdı.

  Hz. Muhammed'in zamanında ilgili ayet ile yapılan tüm mescitler yıkılrken başkada mescit yapılmamış.. Mü'min'ler kendi evlerinde gizli olarak İbadet etmişlerdir..

  Hazreti Muhammed'den sonra camiyi Halife Ömer yaptırdı."

  Ravzatul Ahbab kitabının III. Cilt 103. sayfasında ve IV. Cilt 100. sayfasında yazıldığına göre

  "...muhteşem camileri Muaviye yaptırdı. Buralarda Hazreti Ali'ye ve evlâtlarına lanet eden hutbeler okuttu. Hazreti Ali'yi ve evlâtlarını sevenlerin katline fermanlar çıkardı...."

  Ahmet Refik'in 'Büyük Askeri Tarihi Umumiyesi'ne göre

  "...camileri Muaviye yaptırmıştır. Sünniliği her tarafa Muaviye yaymıştır...."

  Şirketi Sahafıyei Osmaniye Elhac Ahmet Hulusi fi 11 Şevval -ene 306 tarihiyle Matbaayı Arnire'de İstanbul'da basılan Dibacei Tercümei Tıbyan'm yazdığına göre:

  Hazreti Muhamrned ile namaz kılmak için yapılan cami hakkında 'La takım ebeden'' ayeti gelince

  "...Allahü-teâlâ o camilerde namaz kılmayı Hazreti Muhammed'e yasak etti. Peygamber'imiz sahabeden birkaç kişiden müteşekkil heyet gönderdi. Mescidi Tarra denilen camiye vardılar. Ana ateş urup yaktılar ve camiin binasını bozup yıktılIar. Ve o caminin yerini cife ve kinase ile doldurdular...."

  (II. Cilt sy. 204 Tevbe Suresi)

  Ve Ata eder: Ömer bin Hattap zamanı hilâfetinde vakta ki Ensar fethl olundu . Müslimine emreyledi ki yine mescit bina edeler. Lâkin iki -mescidi birbirinin yanında yapmayalar ki biri diğerine zarar vermeye."

  (Bu sözlerden anlaşılan şudur: Ömer hilâfeti zamanında Hz. Muhammed'in Medine şehrinde bulunan yardımcılarını ensarını mağlup etti.

  Ensarın isteklerine karşı koyarak cami yapılması için emir verdi. böylece Peygamber Efendi'mizin yıktırdığı camileri ilk defa olarak Ömer yaptırdı. Ondan sora da Muaviye yaptırdı.)

  Allah Eyvallah

  Kaynak:

  1- Kur'an da İbadet Müslüman'a Saadet Halil ÖZTOPRAK- HÜSEYİN ERDOĞAN

  2-Kur'an da Hikmet Tarihte Hakikat ve Kur'an da Hikmet İncilde Hakikat halil ÖZTOPRAK

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hayyam Dörtlüklerinde İbadethane cami-mescit

  PISMAN OLDUM-

  Bir zaman cami'ye devam ederdim
  Aklimca sanirdim müslüman oldum
  vaaz dinlemeye her zaman giderdim
  zan ederdim ki imanli oldum

  sonra dergaha eyledim devam
  Baktim ki muhammed ona da imam
  hasan ve hüseyin masuman cümlesi tamam
  Eski inancima pisman oldum

  Gördüm ki Muhammed dedebaba'dir
  Kible kendi Namaz niyaz onadir
  Ben de seçde ettim allah'in emridir
  Harabi iste simdi gerçek müslüman oldum.

  Harabi

  Tarikatsiz mümin olamaz kimse
  Nuru nübüvvetle dolamaz kimse
  Hakkı peygamberi bulamaz kimse
  YATIP KALKMAK İLE DUVARA KARŞI..

  Bana namaz kılmaz diyen
  Ben kılarım namazımı
  Kılarısam kılmazısam
  Ol Hak bilir niyazımı

  Hak'tan ayrı kimse bilmez
  Kafir müselman kimdürür
  Ben kılarım namazımı
  Hak geçirdiyse nazımı

  Ol nazı dergahtan geçer
  Ma'ni şarabından içer
  Hicabsız can gözüm açar
  Kendisi siler gözümü

  Gizli sözü şerheyleyip
  Türlü nükteler söyleyip
  Değme arif şerhetmeye
  Bu benim gizli razımı

  Sözüm ma'nisine erin
  Bi-nişandan haber verin
  Dertli aşıklara sorun
  Bu benim dertli sözümü

  Dost isteyen gelsin bana
  Göstereyim dostu ona
  Budur sözüm önden sona
  Ben bilirim kend’özümü

  Yunus şimdi söyle sözün
  Münkir ister istemesin
  Pişir kurtar kendi özün
  Arifler tatsın tuzunu

  Zühd ü riya ile olan ibadet
  Hatadır Hazreti Settar'a karşı
  Böyle namaz ile olamaz ümmet
  Hiç kimse Ahmed-i Muhtar'a karşı

  Tarikatsız mü'min olamaz kimse
  Nur'u nübüvvetle dolamaz kimse
  Hakk'ı Peygamber'i bulamaz kimse
  Yatıp kalkmak ile duvara karşı

  Allah gözlerine çekmiş bir perde
  Yok dersin Allah'ı yerde ve gökte
  Gösterelim gelde gör Hakk'ı nerde
  Secde eyleyesin didara karşı

  Muhabbet açılsın cemâl görünsün
  Muhammed Mustafa Ali aşkına.
  Hasan ile Hüseyin'in demi sürülsün
  Hatice Fatıma gülü aşkına.

  Medresenin sözü vardır tekkenin hali
  Sözden halden öteye gider aşkın yolu.
  Müftünün vaizin en iyisini getirsen
  aşkın mahkemesinde tutulur dili.

  Putların kabe'nin istedi: kölelik;
  çanların ezanların dileği. Kölelik;
  Mihraptı kiliseydi tesbihti salipti:
  nedir hepsinin özlediği? Kölelik.

  Tekkede medresede manastırda kilisede
  Bir cennet cehennem kaygısıdır sürüp gitmede.
  oysa yüce varlığın sırrına eren kişi
  Bunların tohumunu uğratmaz düşüncesine.

  Seccadeye tapanlar eşek değilde de nedirler?
  Küfelerle riya çamuru yüklenir gezerler.
  işin kötüsü din perdesi arkasında bunlar
  Müslüman geçinirken gavurdan beterler

  Ramazan ayı bu yılda geldi yine
  Vurdu bukağıyı aklın bileğine;
  Tanrım bu halka bir gaflet ver de bari
  Ramazanı Şevval sansınlar bu sene

  orucumu yiyorsam ramazanda
  Mübarek aydan habersizim sanma:
  çileden gece oluyorda gündüzüm
  Sahura kalkıyorum gün ortasında.

  katı softa sünni/ şii islam anlayısına inat gerçekleri görenler ile Sevgi üzerine bir din olan islamı karşılaştıran ve yanlışları bize gösteren hayyam'lara selam olsun..

  Yüce Allah'ım bizleri dostoğro bildirdiğin hz. Muhammed'in ve Ehli beyt'inin yoluna DAİMİ NAMAZ ÜZRE OLANLARIN YOLUNA İLET..

  GÖSTERİŞ YEZİT NAMAZI KILANLARDAN EYLEME SIDK İLE İNSİN BAŞIMIZ SECDEYE VE SANA VARINCAYA KADAR KALMASIN GÖNLÜMZ DAİMİ SECDEDEN

  Gördün mü o dini yalan sayanı?
  İşte odur yetimi itip kakan;

  Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
  Vay haline o dua edenlerin ki

  Dualarından gaflet içindedir onlar!
  Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.

  Ve onlar kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar.

  Maun suresi

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Kur'an-i İbadet te Zaman ve mekan fetişiz mi var mı?

  Degerli canlar...


  Öncelikle İbadet için herhangi bir özel mabetin islam inancında olmadığını belirtmek gerekir... cemaatle toplu ibadet ise sadece Cuma İbadeti için geçerlidir. .. Cami yada benzeri özel mabetler Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresi gereğinde yıkılmıştır... ilgili Ayetten sonra İbadethane insa edilmesi üzerine hiçbir sure ayet nazil olmamıştır..

  Peygamber efendimiz ise kendi Evinin ikamet ettiği mekanın salonunda İbadet ederdi.. yine Ehl-i beyt'te yaşamları müddedince hiçbir özel mabet yaptırmamıştır. Tümü kendi İkamet ettikleri evlerinin salonlarında ibadetlerini yaptılar..

  Tarihi kaynaklar göstermektedir ki camileri insa edenler ömer ve Muaviyedir. emevilerdir...Yine İbadet belli bir zaman'a 'aykırıdır.. Şirktir...

  İBADET KUR'ANİ MANADA NASILDIR?

  1- Allahı anmak ibadet etmek belli bir zamana bağlanamaz..

  2- İbadetin gizliği esastır.. Aleni olarak yapılan İbadet riya ve şirke götüreceği için Kur'an İbadetin gizli olanını emreder..

  3- İbadet toplu olarak değil birey ile Allah arasındadır. ( Cuma İbadeti hariç)

  1- Allahı anmak ibadet etmek belli bir zamana bağlanamaz..

  Ahzab Suresi 41 42. ayetler:

  ".. Ey İnanlar! Allah'ı çok anın.. O'nu sabah akşam tesbih edin.."

  Şuara Suresi 227. ayet

  "... Ancak inanıp yararlı iş işleyenler Allah'ı çok çok zikredenler ve haksızlığa uğradıklarında haklarını alanlar bunun dışındadır.. haksızlık eden kimseler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını anlayacaklardır.."

  Enfal Suresi 45. ayet

  "... Ey İnanlar! bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın başarıya erişebilmeniz için Allah'ı çok anın.."

  Mearic Suresi 22 23 ayetleri

  ".. Kılınması vacip olan emrolunan yüksek olan daimi ( sürekli) namazdır...."

  Rum Suresi 17. ve 18. Ayetler

  ".. Allah'ı akşam sabah birbiri ardınca tesbih et ve tenzih et.. yerde ve gökte olanlar öğle ve akşam ona hamd ederler..."

  Şimdi Yüce Allah İbadeti DAİMİ OLARAK isterken siz İbadeti üç vakte beşte indirgemeniz.. ve ibadete zaman fetişzimini sokmanız doğrumudur? oysa Kur'anın hiç birinde belli bir vakitte ibadet yoktur.. İbadete devamlıdır..

  hemen belirtelim ki Kur'an birçok ayetinde İbadet olarak Zikirden yani Duadan bahseder. Dua yolu ile allah'ı anma ve tesbihten bahseder.. Yoksa sabah aşkam binlerce kez secde ve ruku edip dünyadan el etek çekmeyi değil..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş