Hacı Bektaş-ı Veli'nin kurmuş olduğu tarikata mensup kişilere Bektaşi denmektedir.Hacı Bektaş'ın Türk dünyasının felsefesine çok büyük katkıları olmuştur. En önemli olan ve tasavufu kısaca anlatan en büyük sözü: ELINE BELINE DILINE HAKIM OL. Daha bunun gibi birçok sözü halen günümüzde kulanılmaktadır.

Bektaşilik Tarikatı’nın kuruluşunda geçirdiği süreç kurucusunun kim veya kimler olduğu bu süreçte Hacı Bektaş’ın konumunun ne olduğu tarikatın piri mi yoksa kurucusu mu olduğu Balım Sultan’ın tarikata nasıl bir yapı kazandırdığı yüzyıllar geçmesine karşın hala tartışmalıdır. Öteden beri bu konuda yazanların çoğunluğu Hacı Bektaş’ın tarikat kurmadığı ve Bektaşiliğin yalnızca “piri”olduğu kanısındadırlar. Bektaşiliği XVI. y. yılda Balım Sultan’ın kurduğunu savunurlar. Jacop Tschudi Şemseddin Sami Bey gibi eski yazarlardan tutun A. Yaşar Ocak gibi yeni yazarlara kadar birçok araştırmacı bu görüştedirler.

Günümüz Bektaşileri Atatürk ve ilkelerine bağlılıklarıyla kendilerini tanımlarlar. Dolayısıyle Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte yaşam tarzı olarak isteklerinin pek çoğu karşılandığı için artık "tarikat" adıyla anılmaktan gönüllü olarak vaz geçmişler ve işin özünde yatan şekilde "kendi yol ilkelerine bağlı olduklarını" vurgulamak üzere kendilerini "yol ehli" olarak tanımlamayı tercih etmişlerdir. Yapılanmalarını ise sembolik olarak korumuşlardır. İlkelerine bağlılıkları yollarına bağlılıkları demektir. İlkelerinin her biri Cumhuriyet'le ve Atatürk ilkeleriyle uyumludur. Özgür ve düşünen beyinler isterler. Bağnazlıktan uzak incitici olmadan hicvedebilen Tanrı'ya sevgiyle yaklaşan bir anlayışı benimseyen felsefelerini uzun bir dönem içinde ince ince işlemişlerdir. Bu felsefenin ürünü olan kadınlı erkekli birçok Bektaşi şairi yetişmiştir ve Türk edebiyatı içinde önemli yerleri vardır.