Alevilerin namazı niyazdır. Allah'a kulluktan çok Allah'ı bilmek ahret için yalvarıştan çok dünya için rızalık vardır. Allah'ı yüceltmek ve Allah'a sevgi ile yönelmek vardır. İbadeti aşk-ı ilahi ve çoşkudur. Gönülde sadece Hakk vardır. Tapan-tapılan secde eden-edilen Hakk-halk bütünlüğüdür. Korkuyu aşıp sevgi ile Allah'a yönelmenin ve nefsi terbiye ederek ''İnsan-ı Kamil'' olmanın adıdır. Tasavvufun ana amacı da zaten budur

Aradılar yeri göğü
Hakk müminin kalbindedir.
Okudular dört kitabı
Hakk müminin kalbindedir.

Peygamber postunun manevi miraşcısı ''Evladı-ı Resul'' mürşidin huzurunda dünyalığını pak ve temiz etmenin adıdır. ''Medet ya Ali'' diyerek Cenab-ı Murtaza'nın eteğine yapışarak esenliğe kavuşmanın adıdır. Allah kelamı olan Kur'an-ın pak ve temiz olduğuna şehadet ettiği yüce Ehlibeytin yolunu sürmenin adıdır. Çünkü Ehlibeyt Peygamberimizin bilgi ve irfan mirasının sonra ki kuşaklara taşınmasın da en güvenilir ekibidir. Kur'an Ehlibeyt'in masum ve pak olduğuna işaret ediyor.

Sevmeyi farz kılıyor. Kuran'ı canları pahasına en iyi ve en doğru ''tevil''ini yapıp yaşamışlardır. Onun için Ehlibeyt ailesinin Kuran yorumu esastır bu yorumu doğru ve tarafsızdır.

Aleviler o yorumla ibadetlerini yapmışlardır. İbadetlerde ulvi duygular ruhsal arınma vardır. Peygamberimiz; ''namazdan maksat kötülüğü terk etmektir'' diye buyurmuştur. Eğer kötülüğü terk etmediyseniz yapmış olduğunuz ibadet sizi Allah'a ulaştıramaz.

Bir Kızıldereli reisi der ki; ''Ruhun cenneti yüreğindedir. İyilik yap ki oraya ulaşasın. Çünkü Tanrı iyilerle beraberdir.''

İbadet cennet arzusu ve cehennem korkusuyla yapılmamalıdır o amaçla yapılan ibadette riya vardır bu tür ibadetler nefis ve arzulara dayalıdır. Oysa gerçek ibadet her türlü riyadan arınıp tefekkür alemini yaşamaktır.

Sakin ol kimsenin gönlünü yıkma
Gerçek erenlerin izinden çıkma
Eğer insan isen ölemezsin korkma
Aşığı kurt yemez uç da değildir........

Allah velisi şehitlik makamının en büyüklerinden biri olan Hallac-ı Mansur kendisine niye namaz kılmıyorsun diyenlere şöyle cevap verir; ''Benim için görünen namaz değil görünmeyen namazlar önemlidir. İçimden kıldığım görünmez namaz bana cemaat içinde alnımı yere koymaktan daima daha anlamlı gelmiştir. Allah gerçekte kendi iradesini kabul etmemesine rağmen alnını secdeye koyan sahtekarların yüreklerinden geçenleri çok iyi okur. Allah'a rüşvet olsun diye kılınan namazlar şüphesiz geçersizdir.''

Hz.İmam Ali de ''Bir toplum vardır sevap elde etmek için Alllah'a kulluk eder. Bu tacirlerin ibadetidir. Bir toplumda korkudan Allah'a kulluk eder. Buda kölelerin ibadetidir. Bir bölükte vardır ki; Allah'a şükretmek için kullukta bulunurlar. İşte hürlerin ibadeti budur.''