İkrar vermek 1.Söz vermek üstlenmek.

2. tasavvuf Alevilikte Mevlevilikte ve Bektaşilikte tarikata girmeye ve mürşide

bağlanmaya talibin söz vermesi biat etmesi. İkrar verilirken okunan tercemana

terceman-ı ikrar denir: ''Erenler meydanında pir huzurunda mürşidine teslimi

rızada oldun mu? Yalan söyleme haram yeme zina ve livata etme elinle

koymadığın şeyi alma her gördüğünü söyleme bildiğini bilme işittiğini söyleme.

Gelme gelme Dönme dönme gelenin başı dönenin malı. Bu ikrardan dönersen

mahşer günü yüzün kara olsun mu?'' Eline diline beline sahip ol Bu deyimin ilk üç

kelimesinin ilk harfleri bir araya gelince edep kelimesi ortaya çıkar.

Erenlerin himmeti ele giresi değil

İkrar ile gelenler mahrum kalası değil

İkrar gerek bir ere göz açıp didar göre

Sarraf gerek gevhere nadan bilesi değil

Yunus

İlm-i ledün: Hakkın katından gelen bilgi (Kehf Suresi 65). Mutasavvıflar bütün

ilimlerin Allah katından geldiğine inanırlar. Ancak şer-i ve zahiri ilimler melek ve

resul aracılığıyla gelir. İlham ise aracısız olarak doğrudan Hakk'tan gelir. Onun için

ilhama ilm-i ledun denilmiştir. Bu ilim kişiye özgü mahrem bir bilgidir.