Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Lâ fatâ illâ Ali Lâ sayfa İllâ Zulfekâr
  Lâ fatâ illâ Ali Lâ sayfa İllâ Zulfekâr


  Zülfiki uçlu kıldır. Zülfikar kıldan kar etmektir.Kıl sözdür.Sözden kar etmeksağdandasoldandayerdendegöktendekendinde n üst makamda olndandakendinden alt makamda olandanda kar etmektir.Söz sahibi olmaktır.Zülfikar İnsanı Kamil in benliğidir.Dolayısıyle Zülfikarı eline almışBenliğini eline almış olandırki söz söyleme mağrifetine sahip Kemale ermiş zattır.Zülfikar.yanlız Ali de Zülfikardır.Başkasının elinde anlamını yitirmekten öte geçmez.Ancak ehliehilliyiyle o kılıcın kınsızlığına kın olabilir.

  Zülfikar:

  Allah'ın arslanı ve Hazreti Muhammed'in damadı olan Hazreti Ali'nin uç tarafı iki çatal olan kılıcının ismidir.
  Ayrıca Zülfikar genellikle erkeklere verilen isimdir.

  Zülfikâr (Arapça: ذو الفقار Farsça: ذوالفقار) İslam dininin peygamberi Muhammed'in damadı ve dördüncü halife Ali'nin çatal şeklinde iki başlı kılıcının adıdır. Zû "sahip" fakara "deldi" demektir. Kelimenin tamamı delici anlamına gelir.

  Halife Ali'nin Uhud savaşında Kureyş’in önde gelen savaşçılarından dokuz kişiyi öldürdüğü bu savaşta bedeninden yetmiş yara alarak son ana kadar peygamberi savunduğu bu sebeple de Cebrail'in “Zülfikar'dan başka kılıç Ali’den başka da yiğit yoktur.” ("La fata illa Ali la saif illa Zülfikâr" Arapça: لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار) dediği rivayet edilir. Zülfikâr'ın Topkapı Sarayı'nda olduğu iddia edilir. Diğer rivayetlere göre Halife Ali'nin vasiyeti üzerine Necef'te denize atıldığı belirtilmiş ve sonradan Med'den gelen Ebu Müslüm Horasani bulmuş.

  Şia'ya göre ise bu kılıç; on ikinci ve son İmam olan El-Mehdi'de bulunmaktadır.

  İslam ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek


  Zilfikar nedir

  zilfikar her nebiye uğrayan üccettir
  Hz Ali Hz Allahın hatemil evliyasıdır
  Hz Ali ve zilfikar düldül ismindeki at Hz Muhammede emanet üccet olararak Hz Allah tarafından gönderildi

  Hz muhammed herkese dediki bütün kendine güvenenler meydana toplansın Hz Allah bir kılıc gönderecek onu kim yerinden cıkarır kaldırırsa o kılıç onun olacak herkes meydana toplandı kılıç sırdan geldi bir yere saplandı herkes sıraya girdi yerinden cıkarmak için denedi cıkaramadı en son yaşı ufak olduğu için Hz Ali geldi zilfikarı yerinde cıkarıp kaldırdı
  Hz Muhammed dediki kılc sana gelmiş sen bu güce sahipsin kimse itiraz edetmedi

  Zülfikar haklıyı kesmez=Hz Ali zülfikarı atınca ses verirdi
  O zaman Hz Ali derdi önümde haklı can var
  Yaraladım diye mahcup olurdu

  Hz Alinin zülfikarının ağırlığı 1400 mükef
  Selmanı ecene dağında gölden Hz Ali kurtardı çiçek verdi
  Selman serencipte şedullah topladı
  Hz Ali pirlere vurmaz cocuklara vurmaz karşı gelene vurur
  Hz Ali nara vurduğunda cok adamın yüreği patlar kale bile yıklır düldül zülfikarı ağzında taşırdı
  Hz Ali ok ve kalkanla uğraşırken düldül zülfikarı alır zağzına dağlara giderdi hz ali seslendiğinde gelirdi

  HANCI PERVANE.534

  Bir nur gördüm zahirinde batında
  Bir nur gördüm zahirinde batında
  Hakkın cem alının kıtında
  Nar oldu gitti heeey

  Ademden hateme uğradı
  Ademden hateme uğradı
  Şıtınan beraber geldi
  Bir oldu gitti heeey

  Muttan geldi uda yetişti
  Nuh ta tamam oldu sırrı görüştü
  Lem ile de birleşti birleşti
  Ah hele şar oldu gitti ey eyler ey

  İdrise indi böyle zamanı
  Erenler bağına gitti meleklere tamamı
  Uğurlandı yoşaya ile bir yanı
  Bir yanı bir yanı heeey

  Ah hele zamanında renk oldu
  Yetti yetti hey
  Ya tabib sıyrıldı da böyle bir zamana
  Zekeri yayla düştü talaşa bir ana

  Ah yareb aman
  İlmi batınıda böyle beraber hey
  Ah hele kan oldu gitti gitti heey

  Ya tabibib yareb amaan
  Eyub ile ipekte eyub ile ipekte
  Şu ayıp ile ah hele Geldi böyle bir pekte
  Musa ile asa oldu Çar oldu gitti heey

  Ah yare b amaaan
  Eseye indi merdiven ile
  Nice bin çalıştı herdem divanına
  Erenler bağı ile bir şan ile
  Ah Davut oldu korik ile
  Davut ile korik oldu kıskanç yanına
  Zincir oldu gitti zincir olduda gitti heey

  Ah yareb amaaan
  Resulullaha indi bir zaman

  Mühür oldu oldu işleri tamam
  Alide zülfikar oldu bir an
  Ah hele düldül oldu yetti dağlara
  Kaleleri fet etti ali
  Kaleleri fek etti bir an

  Söyle sözün tamamı
  Böyle geldi dünyanın bir zamanı
  Atatürk’e geldi böyle pervan canı
  Ah hele mülkü yeşillik etti bıraktı
  Cümlesine böyle tercüman gitti
  Her taraftan ya hu buna bir memur etti
  Hancı diyer budur kaleyi fet etti fet etti heey

  Hancıyam bu sözün alemi
  Ata türkte verdi gençliğe kalemi
  Ah hele erenler saklasın ya hu bin bir kelamı
  Elbet böyle hal oldu gitti yareb amaan
  Hancı kurban olsun zöhre yarına
  Her gün böyle türlü türlü marifet ıkrarına
  Yareb heey Çar oldu gitti heey

  Hz.ALİ'NİN ZÜLFİKAR-I

  Halk dilinde Zülfikar Hz. Muhammed’in Bedr savaşında ganimet olarak aldığı meşhur kılıcın ismi. İbnü’l-Esir meşhur Zülfikar adlı kılıç hakkında şöyle der: Hz. Ali H.2 (M. 624) senesi Bedir savaşı esnasında Munabbih b. el-Sahmi veyahut oğlu el-As b. Munabbih’nin kafasını uçurarak öldürmüş ve Zülfikar diye bilinen kılıcını ondan almıştı. Böylelikle Hz. Muhammed’e geçmiş o da Hz.Ali’ye hediye etmişti. Kaynak İbnü’l-Esir El-Kamil c.2sa.133 B.Y.

  Taberi meşhur Zülfikar adlı kılıç hakkında şöyle der: Hz. Ali Uhud savaşında bir Putperest Kureyşliye bir kılıç vurdu kılıcı kırıldı. Hz. Muhammed’in yanına geldi: Ya Muhammed kılıcım kırıldı bana bir kılıç ver kılıçsız savaşamam; dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Zülfikar adlı kılıcı çekip Hz. Ali’nin eline verdikten sonra şöyle buyurdu: Zülfikar’dan başka kılıç Ali’den başka yeğit yoktur demiştir. Kaynak: Tarih-i Taberi c.2 sa.409 E.O.Y.

  Yükarıda görüldüğü gibi Zülfikar adlı kılıç daha önce Munabbih b. el-Sahmi veyahut oğlu el-As b. Munabbih adlı savaş sırasında öldürülen bir Putperest Kureyşliye aitti. Daha sonra savaş ganimeti olarak Hz. Muhammed’e geçmiş o da Uhud savaşında Hz. Ali’ye verdikten sonra Lâ sayfa illâ Zulfekâr va lâ fatâ illâ Ali (Zülfikar'dan başka kılıç Ali'den başka yiğit yoktur) demiştir. Daha sonra Abbasi halifelerinin mülkiyetine geçmiş olan Zülfikar adlı kılıç daima Hz. Ali’nin hatırasına ve şahsiyetine bağlı olarak adeta onun bir senbolü halinde anılagelmiştir. Yine onun efsaneleşen menkıbevi şahsiyeti sayesinde islami edebiyatlarda hatta muhtelif sanat şubelerinde yaşatılmıştır. Kaynak: İslam ansiklopedisi Leyden tabı ma.Zülfekar
  Çupakabra, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Züfikar’in neyi sembolize ettiğine geçmeden önce Zülfikar’in ne olduğunu açmak gerekiyor. Zülfikar Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali’ye armağan edilen ucu çatal kılıcın adıdır. İnancımıza (Aleviliğe) göre Zülfikar savaş öncesi gökten inmiştir. Hz. Muhammed’de bu gökten inen kutsal kılıcı Hz. Ali’ye hediye etmiştir.
  Zülfikar asırlardır adaletin sembolü olarak işlevini sürdürmeye devam ediyor.
  Zülfikar Hz. Ali’nin kişiliğiyle bir bütünlük haline gelmiştir. Hz. Ali’yi Zülfikarsız düşünmek mümkün değildir.
  Zülfikar’ı salt bir savaş aracı olarak görmemek gerekiyor. Zülfikar gerçek adaletin hakkaniyetin doğruluğun mertliğin sembolidir.
  Günümüzde Zülfikar Alevi olmayı (dışsal/zahiri anlamda da olsa) sembolize ediyor. Özelikle de Alevi gençliği Zülfikar’ı kolye şeklinde takıyor. Bu “Aleviyim” demenin kimliğini Zülfikar’ın tarihsel misyonuyla açıklama biçimidir. Olmadık baskılara maruz kalan Alevinin kimliğini sembolize ediyor Zülfikar. Elbette boynuna her Zülfikar kolyesi takan kişi Alevi değildir. Alevi ise dahi bazıları Zülfikar’ın taşıdığı misyondan Zülfikar da sembolleşen adalet anlayışından habersizdir. Bütün bunlara rağmen Zülfikar günümüzde Alevi kimliğini simgesel biçimsel de olsa dışa yansıtıyor.
  Çupakabra, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Zülfekar kolyesini sadece aleviler mi takar? Benim de çok hoşuma giden kolyedir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş