Neden Aleviyiz?
Yaşamı evreni dünyayı insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak kavramak anlamak için Aleviyiz!

Neden Aleviyiz?
Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz!

Neden Aleviyiz?
Asırlardır yok edilmek istenen baskılara katliamlara iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz!

Neden Aleviyiz?
Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin evliyaların cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz!

Neden Aleviyiz?
Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için
Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için

Serçeşmeden yoksun kalmamak için

Yoksul olmamak için Aleviyiz!

Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ!

ALEVİLİK inancımızdır