Genel anlamda sınırlı da olsa gerçekleşmiş olan Alevi örgütlenmesinin tersine bizim örgütümüzün bileşenleri gençlerdir. Örgütün beynini ve omurgasını teşkil edenlerin yaş ortalaması yirmidir. Bu gelişme Alevi örgütlenmesinin en büyük kazanımıdır. Diğer varolan Alevi örgütlenmelerine baktığımızda gençlik neredeyse yok durumundadır. Bugüne kadar oluşmuş olan Alevi örgütlenmeleri gençlik için çekim merkezleri olamamışlardır. Aksine Alevi gençliği derneklerden uzaklaş(tırıl)mıştır. Bizim hareketin çıkış noktasıda burasıdır. Yani umudumuzu mevcut anlayışlardan kesmemizdir. Bu bir bakıma olumlu bir gelişme olmuştur. Nitekim bundan önceki örgütlenme süreci ve şu sıralar geliştirdiğimiz hemen hemen bütün sorulara/sorunlara çözüm olabilme gücümüz kararlılığımız fedailiğimiz daha önce vardığımız karar doğruluğunun ispatıdır. Eğer bizlerde klasik bir yaklaşım olan “Alevi örgütlenmesinde gençlere yer yok” safsatasının arkasına sığınsaydık şu anda yarattığımız -daha da güçlendireceğimiz- örgütlenme gerçekleşmezdi. Bizler hiç bir ucuz gerekçenin arkasına saklanmadık.

Yığınla eksiğimiz sorunlarımız çelişkilerimiz çıkmazlarımız olmasına rağmen üstüne üstüne gittik ve şu anda muazzam bir gelişme kaydettik. Bizler Alevilerin sorunlarını varolan örgütlenmeler içerisinde çözmeye çalıştık. İçlerinde mücadele ettiğimiz yapıların teorik derinlik yetersizliğinden Alevi ilkelerini savunamamadan günü birlik yaklaşımlardan başka örgütlerin piyonu olmaktan kurtarmaya çalıştık. Bu çalışmalar sonucu adımız “fanatik’e” çıktı. Birilerinin keyfini kaçırdığımız Alevi davasının kutsal olduğunu bu davanın böyle basitleştirilemeyeceğini belirttiğimiz için derneklerden uzaklaşmamız için olmadık oyunlar çevirdiler.

Sevgili genç arkadaşlar bütün bunları neden belirttiğimizi sanırız anlamışsınızdır. Bizim buradaki amacımız sorunlardan kaçmamamıızdır. Ve kendimizden çok Alevi davasını merkeze koymamızdır.

Bütün bunları yaparken tek bir amacımız vardı. O da; Alevi değerlerini insanlıkla birleştirmek ve Alevileri katliamlara karşı örgütlemek korumaktı. Biz bütün bunları duygu sömürüsü yapmak için değil Aleviliğe ne kadar bağlı olduğumuzu bilinmesi açısından belirtiyoruz. bizler Aleviliği özümsemeye içselleştirmeye çalışıyorduk.

Sevgili genç arkadaşlar sizler ömrünüzün en verimli evresindesiniz. Enerjinizi ucuz güdüleri tatmin etmek için harcamayın. Dünyayı ve yaşamı anlamaya çalışın. Yaşamınız anlam kazansın. Karşı cinsten birini “ayarlamak” için verdiğiniz çabanın binde birini Alevilik için harcasanız Alevilik dünyanın en saygın inançlarından birisi olur.