Alevilik Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ve Ehl-i Beyt Oniki İmamları önemseyen Şiiliğin Onikicilik mezhebi ile ortak noktalara sahip bir yoldur. Alevilik' te incelenmesi gereken asıl inanç varlığın birliğidir. Alevilik’te tanrının insan dahil evrendeki her şeyin içinde olduğu inanışı vardır.
Alevilik Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen temelinde insan sevgisi ile hareket eden Kuran'ın şeklini değil özünü kabul ettiklerini belirten amacı ruhsal olgunlaşma olan bir tasavvuf yoludur. Özünü insan sevgisinde bulan Tanrı’ nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan kendi öz diliyle musikisiyle semahıyla inancını icra etme biçimidir.