Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Üniversite Meslekler Rehberi - (Üniversite Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

  1- ACİL TIP TEKNİSYENİ

  TANIM

  Kaza yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla kalp krizi felç solunum yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi yapan kişidir.

  A- GÖREVLER

  - Yaraları tedavi eder sarar
  - Şiddetli kanamaları önler
  - Solunumun durması halinde sun’i teneffüs yaptırır
  - Zehirli maddeleri vücuttan temizler
  - Deriyi yıpratan maddeleri temizler
  - Şoka giren hastaları şoktan çıkarmaya çalışır
  - Tansiyon ölçer iğne yapar.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Tansiyon aleti
  - Pamuk
  - Merhemler ilaçlar
  - Sonda aletleri
  - İlk yardım çantası
  - Sargı bezi.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Acil tıp teknisyeni olmak isteyenlerin;
  - İnsanlara yardım etmekten hoşlanan
  - Dikkatli temiz titiz
  - Soğukkanlı
  - Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen
  - Bedence sağlam ve güçlü
  kişiler olmaları gerekir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Acil tıp teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
  - İlköğretim okulu mezunu olmak

  - Sağlık meslek lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

  - Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır.

  - Kültür dersleri sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama ilk yardım bakımı uygulama acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması ve "Acil Tıp Teknisyeni" unvanı alırlar.

  E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Acil tıp teknisyenleri genellikle kamu ve özel hastaneler ile polikliniklerde çalışırlar. Meslekte iş bulma olanağı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe az özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

  EĞİTİM SONRASI

  Mesleki bilgi ve beceriye göre asgari ücretin 15 katı kadar ücret alırlar.

  G- MESLEKTE İLERLEME

  Meslekte ilerleme tamamen değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır.

  Sağlık meslek liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde Acil Yardım Teknikerliği Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ameliyathane Teknikerliği Elektronörofizyoloji İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Cerrahi teknikerliği İş ve Uğraşı Terapisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  BENZER MESLEKLER

  - Hemşire
  - Sağlık memuru.

  H- EK BİLGİLER
  I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - Meslek elemanları
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar
  - 4702 Sayılı Kanun
  - ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu.

  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  2-ADALET MESLEK ELEMANI


  TANIM

  Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.
  A- GÖREVLER
  - Vatandaşların başvurularını kaydeder
  - Bu başvuruları mahkemelere iletir
  - Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler
  - Mahkeme ilamlarının icrası alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür
  - İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.
  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Dosya ve evrak
  - Yazı makinesi
  - Kırtasiye araç ve gereçleri
  - Bilgisayar
  - Faks.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Adalet meslek elemanı olmak isteyenlerin;
  - Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili
  - Türkçe’yi iyi kullanan
  - Titiz dikkatli çalışan
  - Sorumluluk duygusuna sahip
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Genellikle büro tipi kapalı alanlarda oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları zaman ortam biraz tozludur.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi aşağıdaki meslek yüksekokullarının Adalet bölümlerinde verilmektedir.

  - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
  - Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü
  - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
  - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Türkçe
  - Kompozisyon.

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerinin Adalet Zabıt Katipliği bölümlerinden mezun olanlar “Adalet ve Adalet Meslek Yüksekokulu” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.

  Eğitim Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi Hukuk Bilgisi Hukuk Usulü Bilgisi Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi İcra İflas Bilgisi Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı Mali Mevzuat Hukuk Dili Adli Tıp İnfaz Bilgisi Kalem Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra Daktilografi Türkçe Yabancı Dil Muhasebe İşletme Yönetimi Arşiv ve Dosyalama Teknikleri gibi teorik ve uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır.
  Dört yarı yıldan oluşan eğitim programı ektedir.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Adalet Ön Lisans Diploması ve “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir.

  E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Bölüm mezunları açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı icra müdürlüğü veya yardımcılığı zabıt katipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında noterlerde resmi veya özel bankalarda çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi imkanından faydalanabilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Eğitim sonrası elde edilecek kazanç oranı bulduğu işe yönelik olarak değişmektedir. Kamu kurumlarında çalışanların kazançları 657 sayılı kanuna göredir. Özel kuruluşlarda ise asgari ücretin üç katına kadar gelir elde edebilirler.

  G- MESLEKTE İLERLEME

  Adalet meslek elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilirler.

  Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere getirilmektedirler.
  “Adalet Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde Hukuk alanlarındaki dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler

  BENZER MESLEKLER

  - Mahalli idareler elemanı.

  H- EK BİLGİLER

  I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Meslek elemanları

  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu ÖSYM 2005
  - Üniversiteler Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN)

  - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu

  - MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili eğitim kurumları
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  3-ADLİ TIP TEKNİKERİ

  TANIM:

  Adli vakalarda otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması örneklerin gönderilmesi işlemlerini yapan adli patoloji laboratuarlarında çalışan adli raporları yazan teknik ara elemandır.

  A-GÖREVLER

  -Savcılık mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar
  -Savcılık mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır
  -Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder
  -Adli mercilerce gönderilen olgulardan biyolojik materyal (kan kıl tükürük) alır
  -Olay yeri incelemelerine katılır
  -Cesedi adli tıp morguna kabul eder kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder
  -Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy ağırlık saç ve göz rengi eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler
  -Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur cesedi taşır
  -Belirlenen prosedürlere göre kanıt elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplar laboratuar araştırması için hazırlar etiketler ve saklar
  -Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar
  -Otopsi salonu laboratuar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder
  -Otopsi tarihini saatini kaydeder otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına organların çıkartılmasına kan doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder
  -Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder
  -Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar
  -Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler
  -Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar
  -Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler
  -Bilirkişi olarak görev yapar.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  -Tur Aleti (Alçı kesme makası)
  -Keskin bıçaklar
  -Makaslar
  -Çekiç
  -Enjektör
  -Tüp
  -Bidon (Kap)
  -Diğer tıbbi malzemeler (pamuk gazlı bez vb.)
  -Steril malzemeleri
  -Metre.

  B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Adli tıp teknikeri olmak isteyenlerin;
  -Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili bu alanda başarılı
  -Görsel ve işitsel belleği güçlü sorumluk alabilen
  -Dikkatli sabırlı sakin
  -El ve parmak becerileri gelişmiş
  -Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen
  -Kimyasal kokuları iyi algılayabilen
  -İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen
  -Ağır kokulara dayanıklı
  -Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

  Adli tıp teknikerleri bilirkişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada otopsi yapılırken morgda rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütmektedir. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumundadırlar.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adli Tıp Teknikerliği programında verilmektedir.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN
  DERSLER

  -Kimya
  -Biyoloji
  -Matematik

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar “Adli tıp Teknikerliği ” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilebilirler.

  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olan / olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kalırsa isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM tarafından yapılan ÖSS ‘ye girmeleri ve yeterli Sayısal 1 (SAY 1) puanı almalar gerekmektedir.

  EĞİTİM SÜRESİ VE
  İÇERİĞİ

  Adli Tıp Teknikerliği programında ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.
  Eğitim süresince

  1.Yıl :Adli Tıp 1 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Adli Tıp 2 Anatomi Bilgisayar kullanımı İlkyardım Sekreterlik Hizmetleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili ve İngilizce dersleri ile seçmeli dersler

  2 Yıl: Otopsi 2 Postmortem Örnek Alma Psikoloji ve Davranış bilimleri derslerini görürler.

  Ayrıca hastahanelerin Adli Tıp Anabilim dallarında staj yapma zorunluluğu vardır.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Adli Tıp Teknikeri” ön lisans diploması ve “Tekniker” ünvanı verilir.

  E -ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Adli Tıp Teknikerleri Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında adliyelerde Sağlık Bakanlığında üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması) nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Hastanelerin adli tıp anabilim dalında çalışanlar ile adli tıp kurumunda çalışanlar maaşlarının yanı sıra döner sermayeden de ücret almaktadır.

  Ayrıca bilirkişi olarak görev yaptıklarında maaşlarının yanında bilirkişilik ücreti de almaktadır. Yapılan araştırmada asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen ücret alabilecekleri görülmüştür.

  G- MESLEKTE İLERLEME

  Adli tıp teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde Hemşirelik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

  BENZER MESLEKLER.

  -Adli Tıp Uzmanı

  İ -YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Bölüm Öğretim Elemanları
  - Meslek mensupları
  - ÖSYM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu ÖSS(2007)
  - ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2007)
  - ÖSYM Meslek Yüksek Okulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu( 2007)
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

  İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
  - Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri Meslek Danışma Merkezi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  4-AĞ İŞLETMENİ


  TANIM

  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımsal kurulumu ağ sistemlerinin kurulumu yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine sahip nitelikli kişidir.

  A-GÖREVLER

  Ağ işletmeni;
  - İş organizasyonu yapar
  - İhtiyaçları değerlendirir ve bu doğrultuda istenilen projeyi analiz eder
  - Projenin algoritmasını çıkarır
  - Ağ kurulacak ortamı (ağın yapısını) oluşturur
  - Oluşturulan ortama fiziksel olarak bilgisayar ağının kurulmasını sağlar
  - Kurulan bilgisayar ağının testini yapar
  - Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapar
  - Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sisteminin kurulmasını sağlar
  - Sunucuyu ağdaki bilgisayarların yöneticisi olarak tespit eder
  - Yerel ve geniş ağ kurulumunda güvenlikle ilgili politikaların uygulanmasını sağlar.
  - Sanal ağlar (VLAN) sayesinde ağ trafiğini optimize edip problemlerin genele yayılmasını engeller.
  - İçerden ve dışardan ağa izinsiz girişleri engelleyen güvenlik ve uyarı sistemleri kurar.
  - Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

  KULLANILAN ALET MALZEME
  YAZILIM VE DONANIMLAR

  - Hub Swicth Kablosuz erişim noktası Kablosuz ağ kartı Router Ağ Kartı (NIC)
  - Ağ kabloları (Çift bükümlü (UTP STP -Cat5 Cat 6 Cat7-) kablo RJ45 konektör Ağ (konektör) Pensesi Ağ (krone –jack için-) pense Plastik Kanal RJ 45 jack RJ 45 Konektör Kablo test cihazı Fiber optik bağlantı cihazları Fiber optik test cihazı
  - Matkap Testere Tornavida Yan Keski Pense Elektrik Kablosu Vida Pul Dübel Lastik Çekiç
  - Patch Pannel Kabinet
  - Elektrik Kablosu Elektrik Bandı Ölçü Aleti (AVO Metre) Kontrol Kalemi
  - Firewall Access Point Wifi Controller Wifi Scanner” ve “Network Analyser Yazılımı

  B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Ağ işletmeni olmak isteyenlerin;
  - Sistemli düşünme gücüne sahip
  - Matematikle ilgili konularda başarılı
  - Mekaniğe ilgili ve yetenekli
  - Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen
  - El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen
  - Dikkatli sabırlı tedbirli ve sorumluluk sahibi
  - Ayrıntılara önem veren
  - Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan
  - Araştırmacı ve kendini yenileyebilen
  - Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine dayanıklı
  - Seyahat engeli olmayan
  kimseler olmaları gerekir.

  C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Ağ işletmenleri endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Çalıştıkları iş ortamının hizmet ya da üretim özellikleri doğrultusunda çalışma ortamı tozlu dumanlı kokulu gürültülü aydınlık karanlık soğuk veya sıcak olabildiği gibi çok temiz ve sağlık açısından ideal büro ortamları da olabilmektedir. Birinci derecede cihaz alet ağ yazılımları ve ağ işletim sistemleri ile ilgilidirler. Ancak meslektaşlarıyla müşterilerle sürekli iletişim kurmaları gerekir.
  Ağ işletmenleri özellikle el aletleri ile çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bilgisayarda çalışanlarda boyun omuz el kol ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar olabilmektedir. Genellikle oturarak çalışırlar ve beden gücünü az kullanırlar. İşyerinin türüne göre tam gün veya yarım gün çalıştıkları gibi hafta sonu çalışmasının yanı sıra iş gereği seyahat etmek ve farklı şehirlerde çalışmak da söz konusu olabilmektedir.

  D-MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi;
  Meslek liseleri teknik liseler Anadolu meslek liseleri ve Anadolu teknik liselerinin “Bilişim Teknolojileri Alanı” “Ağ İşletmenliği” dalında verilmektedir.
  Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda da bu mesleğin sertifika eğitimi verilmektedir.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Fen Bilgisi
  - Matematik
  - Bilgisayar
  - Yabancı Dil.

  MESLEKEĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerine girebilmek için;
  - İlköğretim okulu mezunu olmak
  - Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (OKS) başarılı olmak gerekmektedir.

  D-MESLEK EĞİTİMİ
  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar okulun donanımı öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

  Eğitim süresince;

  Ortak Dersler: Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Matematik Fizik Kimya Biyoloji Sağlık Bilgisi Felsefe Yabancı Dil Beden Eğitimi Millî Güvenlik Bilgisi Trafik ve İlk Yardım Tanıtım ve Yönlendirme.
  Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi Matematik Mesleki Gelişim Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Paket Programlar Temel Elektronik ve Ölçme Teknik ve Mesleki Resim.
  Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi Açık Kaynak İşletim Sistemi Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Ağ Güvenliği Sunucu İşletim Sistemi E-Posta Sunucu derslerini alırlar.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE ÜNVAN

  Eğitimini tamamlayanlara meslek lisesi ya da Anadolu Meslek Lisesi ya da Anadolu Teknik Lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilmektedir.

  E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Bilgisayarın hayatın her alanına istisnasız girmiş olması nedeni ile bilgisayarın uzmanlık alanlarından olan ağ işletmenliği mesleğini icra eden insanlara duyulan ihtiyaç da aynı ölçüde artmış bulunmaktadır. Ağ işletmenleri kamu-özel ayrımı olmaksızın bilgisayarın bulunduğu tüm işletmelerde rahatlıkla iş bulabilirler. Ayrıca bilgisayar satış ve teknik destek firmaları bankalar sigorta şirketleri ticari kuruluşlar internet servis sağlayıcıları internet yayıncılık şirketleri radyo-televizyon şirketleri araştırma şirketleri borsalar ulaştırma lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Kendi adlarına işyeri de açabilirler. Uluslar arası platformda da geçerli olan Microsoft ve Cisco sertifikasyon eğitimleri veren kurumlardan konusunda sertifika kazanmaları halinde iş bulmaları daha da kolay olmaktadır.

  F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  - Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

  - Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  - Eğitim sonrası ilk işe başlayanlar çalıştıkları kurum tarafından önerilen miktarda tecrübeli elemanlar ise çok daha dolgun gelir elde edebilmektedirler.

  G-MESLEKTE İLERLEME

  Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı “Ağ İşletmenliği” dalından mezun olanlar meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilişim-Yönetim e-Ticaret Masaüstü Yayıncılık

  bölümlerine sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği Kontrol Öğretmenliği Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojisi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

  BENZER MESLEKLER
  - Web Programcısı
  - Veri Tabanı Programcısı
  - Bilgisayar Teknik Servis Elemanı

  I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - Meslek elemanları
  - Erkan Avcı Anadolu Meslek Lisesi Alan öğretmenleri
  - 4702 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”
  - MEB MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları
  Tanıtım Modülü Eylül/2005
  - ÖSYM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu ÖSS 2007.
  - Tuzla Teknik Okulları Alan Öğretmenleri
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

  İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları
  - Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezleri
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  5-AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
  TANIM

  Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin istenilen kalite standardında belirlenen sürede en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan projelendiren üretim sürecini denetleyen kişidir.

  A-GÖREVLER

  Ana hammadde ağaç olmak üzere ağacı mekanik işlemler sonucu kereste kaplama kontrplak kontrtabla yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde;
  - Tasarlanmış bir ürünü projelendirir maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar
  - Üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar
  - Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır stok planlaması yapar
  - Üretimin; istenilen miktarda istenilen zamanda ve istenilen kalitede gerçekleşmesini sağlar
  - Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Bilgisayar ve Üretim Programları (Bilgisayar destekli tasarım kumanda ve otomasyon optimizasyon paket üretim programları vb.)
  - Endüstriyel makineler (NC CNC kontrollü panel ebatlama Frezeleme makineleri Yüksek frekanslı presler hidrolik ve pnomatik montaj makineleri üst yüzey işlemleri ve kurutma hatları vb.)
  - El makineleri (elektrik elektronik pnometik hidrolik mekanik vb.)
  - El aletleri (kesici vurma sıkıştırma ölçme ve kontrol markalama vb.)
  - Malzemeler (hammadde yarı mamul mamul madde ve yardımcı gereçler)

  B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin
  - Matematik ve fen derslerinde başarılı
  - İşletmeye ilgi duyan
  - Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş
  - İnsan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip
  - Ekip halinde çalışabilen
  - Bedence sağlam
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  İşletmenin kullandığı teknolojiye bağlı olarak çalışma ortamı içerisinde toz sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama üretim planlama ve tasarım birimlerinde sakin bir ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer çalışanlarla satış biriminde ise müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi Hacettepe Üniversitesi Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek eğitimine girebilmek için

   Lise veya dengi okul mezunu olmak
   Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak

   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’da “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

   Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen Fen Bilimleri Klasik Fen Matematik Tabii Bilimler alanlarından mezun olanlar Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.8 ile çarpılarak ÖSS SAY puanlarına eklenmektedir. Böylece bu kimseler diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikli yerleştirilmektedirler.

   Ancak kendi alan/ kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların (örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.3 ile çarpıldığından bu durumdaki adayların yerleşme şansı azalmaktadır

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır.
  Mesleki eğitim boyunca; teknik resim ağaç dendrolojisi ve anatomisi fizik temel kimya matematik statik mobilya kontrüksiyon dinamik ağaç kimyası termodinamik meslek resmi üretim teknolojisi ağaç işleme makineleri temel istatistik malzeme mukavemet ağaç malzeme fiziği teknik elektrik tasarım-proje iş etüdü yöneylem araştırması kumanda tekniğiproje uygulaması üst yüzey işlemleri persfektif mobilya kalite kontrol teknikleri ağaç malzeme koruma teknikleri üretim planlaması yeterlik çalışması ahşap yapı elemanları ağaç işleri endüstri pazarlama teknikleri iç mimari-dekorasyon malzeme bilgisi klasik mobilya tekniği mobilya döşeme teknikleri akustik maliyet analizi yeni ürün geliştirme tekniği ısı transferi ağaç zararlıları ticareti yapılan ağaç türleri bilgisayar temel ekonomi iş hukuku Türk dili okuma becerileri Atatürk ilkeleri ve ınkılap tarihi güzel sanatlar ve beden gibi dersler verilir.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara lisans diploması ve “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi” unvanı verilmektedir.

  E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri
  Belediyeler DPT Milli Prodüktivite Merkezi DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve Türk Patent Enstitüsü KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis araştırmacı-planlamacı mühendis olarak

  - Üniversitelerin orman endüstrisi ağaç işleri ve mobilya –dekorasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak
  - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Merkezlerinde öğretmen olarak
  - Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları oyuncak hediyelik eşya müzik enstrümanları ağaca dayalı ara ürün ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
  - Dekorasyona yönelik büro üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurabilirler yatırım danışmanlığı yapabilirler.
  - Ağacın bol bulunan ve mutlaka değerlendirilmesi gerekli bir hammadde olması nedeniyle yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi nedeniyle bu mesleği yapan elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır.
  - Bayanların planlama ve pazarlama gibi alanlarda çalışabilmeleri nedeniyle iş bulma açısından cinsiyetin önemi yoktur.

  - Marmara İç Anadolu Ege ve Akdeniz bölgeleri bu alanla ilgili endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerdir.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan kuruluşun türüne çalışılan pozisyona firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
  İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret son derece yüksektir.
  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

  G-MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

  Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise müdür yardımcısı müdür il müdürü daire başkanı vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

  BENZER MESLEKLER

  - Endüstri Mühendisliği
  - Orman Endüstri Mühendisi
  - Mobilya Dekorasyon Öğretmeni.

  I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - Hacettepe Üniversitesi Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü dokümanları ve eğitim programı
  - Meslek elemanları
  - Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000
  - ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006
  - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu
  - 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş