İnsanın ortaya çıkışını geçirdiği evrim sürecini inceleyen bilim adamlarına verilen addır.

Paleoantropoloji insanın atasının 20-25 milyon yıllık geçmişini incelemektedir.