Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler çalışmaları denetler gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programının Bulunduğu Üniversiteler Ve Fakülteleri :

DOKUZ EYLÜL - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU