Mikrobiyolog mikrobiyoloji bilimi ile ilgilenen bilim insanlarının genel adıdır. Terim olarak 'mikros" "bios" ve "logos" kelimelerinin birleşiminden oluşan mikrobiyoloji mikroorganizma adı verilen çok küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır.
Başlıca çalışma alanları içinde tıbbi mikrobiyoloji toprak tarım su mikrobiyolojisi endüstriyel mikrobiyoloji ve uzay mikrobiyoloji gibi alt dalları vardır. Bunlarla birlikte genel mikrobiyoloji bakteriyoloji immunoloji viroloji parazitoloji ve mikoloji gibi özel alanlarda oluşmuştur.