İstatistik bilimi ile uğraşan bilim insanlarının genel adı.
İstatistik bir olay ile ilgili veri toplanması var olan verilerin çeşitli yöntemlerle işlenerek elde edilen sonuçların geçmişe veya geleceğe dair yorumlanması veriler arasındaki ilişkilerinbelirlenmesi ve güven seviyelerinin açıklanmasıdır.
Kamuda nüfus enflasyon tarım dışı istihdam gibi verilerin işlenmesi için kullanılırken; özel sektörde büyüme tahminleri kalite kontrol üretim planlama için tahminler gibi kullanım alanları mevcuttur.
Türkiye'deki üniversitelerde İstatistik için ayrı bölümler açılmıştır. Bunun yanında Matematik Matematik-Bilgisayar Mühendislik gibi bölümlerde de yöntemsel olarak ele alınan bir bilim dalıdır.