Şirketlerin gelecek aylık ve yıllık dönemlerindeki gelir-gider dengelerini inceleyip bu doğrultuda bütçelerini oluşturup bunların takibini yapan ve tamamını üst yönetime raporlayan kişilerin genel adı. Bilanço ve gelir tablolarına hakimiyet önemli olmakla birlikte nakit akım tablosu çalışmalarının esasını teşkil eder. Şirketlerin yapısına göre yönetim raporlama bölümüne bağlı bulunabildiği gibi ayrı bir bölüm olarak da faaliyet gösterebilmektedir.
Etiketler: bütçe raporlama nakit akım