Ürün müdürü bir ürüne ait araştırma ürünle ilgili konularda yapılacak her türlü belirleme ve seçim geliştirme ürünün pazarda pozisyonlandırılmasından ürün pazara çıktıktan sonra ise ürünle ilgili gelir giderin takibi ürünün satışı ürünle ilgili prolemler ile ilgili konuların tümünün yönetilmesinden sorumlu kişilere verilen addır.

Ürün müdürleri rekabet demografik hedefler ve ürünün özelliklerinin şirket iş modeli ve hedefleri ile ne kadar benzeştiği ile yakından ilgilenir. Ürün mdürleri ürünün önemine göre değişmekle birlikte birden çok üründen de sorumlu olabilmektedirler.

Ürün müdürleri genel olarak ürünün özelliklerine göre eğitim almış kişiler arasından seçilmektedir. Teknoloji hizmetleri satan bir firmanın ürün müdürü bir bilgisayar mühendisi olabilirken spor ayakkabıları satan bir firmada ürün müdürü beden eğitimi öğretmenliği eğitim almış bir kişi olabilmektedir. Ancak ürün müdürleri satış ve pazarlama faaliyetleri ile yakından ilgili olmaları gerektiği ve en az temel seviyede muhasebe bilgisine sahip olmaları gerektiği için genel olarak iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu kişiler arasından seçilmektedir.

Ürün müdürlerinin görev tanımları şirketlerin hizmet vermekte oldukları sektöre göre önemli farklılılar gösterebilmektedir. Bazı işletmelerde ürün müdürleri bazen proje müdürü veya program müdürü olarak adlandırılabilmektir.