Yer altı hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerinin kayaların birbirlerine göre konumlarının fiziksel yöntemler yardımıyla bulunması ile ilgilenen mühendislerin genel adıdır.
Ayrıca atmosferik olayların yer kabuğu ile etkileşimini sismik ölçümler yaparak araştırır. Bunun dışında depremlerin buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini denizlerin fiziki yapılarını yoğunluk ısı ışık ve ses geçirgenliğini çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler
Maden Tetkik Arama Enstitüsü Türkiye Petrolleri A.O. Devlet Su İşleri İller Bankası Etibank Türkiye Kömür İşletmeleri Elektrik İşleri Etüt İdaresi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu sektörü işletmelerinde ve seramik ve cam fabrikaları özel maden ve sondaj şirketleri belediyeler gibi işyerlerinde çalışabilirler.