Yeryüzü parçalarının biçim konum engebe gibi durumlarını havadan çekilen fotoğraflarla belirleyen ve elde edilen verileri harita dediğimiz şemada çizgiler halinde gösteren mühendislerin genel adıdır. Harita Mühendisleri ile aynı çalışma alanında yer alırlar. Temel görevleri proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmaktır.
Kadastro su şehir imar planları toprak dağıtımı ormancılık yol yapımı sulama ve kurutma elektrik ve etüt coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar vergileme doğal afetlerden korunma gibi alanlarda çalışırlar.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve belediyelerde çalışma olanağı bulmaktadırlar.