Tek hücreli mikroorganizma olan bakterileri inceleyen bilim adamlarının genel adıdır. İncelemeler bakterilerin hem olumlu hem de olumsuz etkileri üzerine olabilmekle birlikte bakteriyologlar tıbbi çalışmalara çok önemli katkı sağlarlar. Bakterilerin değişik kültür ortamlarında üretilmesi ve boyanması bakteriyologların çalışmaları içine girmektedir. İlk bakteriyoloji çalışmaları Pasteur ile 19. yüzyılda başlamıştır.