Radyasyon Onkoloğu kanser hastalıklarının iyonize radyasyon ve gerekli her türlü ilaçla tedavi edilmesi konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarına verilen addır. Radyasyon Onkoloğu kanserli hasta grubunda tanı ayaktan ve yatarak radyasyon ve her türlü ilaçla öncül ve destek tedavisinden hastaların izlem ve kayıtlarının tutulması analiz ve yayınlanmasından sorumlu ve yetkilidir.

Radyasyon Onkoloğu kanser tedavisinde disiplinler arası çalışma ilkelerini radyoterapinin yanısıra cerrahi ve kemoterapinin tedavi endikasyonlarını ve yan etkilerini bilen takip eden ve tedavisini üstlenen uzman hekimdir.

Türkiye'de radyasyon onkologlarının çoğu Sağlık Bakanlığı bünyesinde alanları dışında istihdam edilmektedir. Bu alanda daha ciddi boyutta ihtiyaç fazlası radyasyon onkoloğu ile karşılaşmamak için radyasyon onkolojisi uzmanı alımının bir plan dahilinde azaltılmasının ve gerek üniversite ve gerekse kamu hastanelerinde bu branşta hizmet verilmesinin daha fazla uzman düzeyinde sağlanması gerekir.

Radyasyon onkoloğu olabilmek için öncelikle üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup Tıpta Uzmanlık Sınavlarında da ilgili uzmanlık alanında uzmanlaşma hakkını kazanmak gerekmektedir. İlgili alanda ihtisas hakkı kazanıldıktan sonra 5 yıl süren ihtisas eğitimi süreci başarı ile tamamlanmalıdır. Eğitim döneminde yoğun nöbetler acil ameliyatlar rutin ameliyatlar poliklinik hizmetleri yayın yapma araştırma yapma seminer ve literatür sunma bilimsel kongrelere katılma ve sunum yapma gibi aaaa ve çalışmalar olabilmektedir.