Mikrobiyolog mikro büyüklükteki (ancak mikroskop ve benzeri cihazlarla ile görülebilen) küçük canlıları inceleyip bu mikroorganizmaların canlılarla ve birbirleri ile olan ilişkilerini incelemek ve bu canlılar sebebiyle olan oluşa hastalıkların teşhis tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşan tıp doktorlarına verilen addır.

Mikrobiyologların uzmanlaştıkları alt alanlar ise bakteriyoloji viroloji mikoloji parazitoloji tıbbi mikrobiyoloji mikrobiyal fizyoloji mikrobiyal genetik medikal mikrobiyoloji (tıbbi mikrobiyoloji) veteriner mikrobiyoloji çevresel mikrobiyoloji evrimsel mikrobiyoloji endüstriyel mikrobiyoloji immunoloji olarak sayılabilir.

Mikrobiyoloji en eski uygarlıların bile dikkatini çeken bir husus olduğu için mikrobiyologluk da en eski tıp uzmanlıklarından biri olarak sayılabilir.

Spor Hekimi olabilmek için öncelikle üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup Tıpta Uzmanlık Sınavlarında da ilgili uzmanlık alanında uzmanlaşma hakkını kazanmak gerekmektedir. İlgili alanda ihtisas hakkı kazanıldıktan sonra 4-5 yıl süren ihtisas eğitimi süreci başarı ile tamamlanmalıdır. Eğitim döneminde yoğun nöbetler acil ameliyatlar rutin ameliyatlar poliklinik hizmetleri yayın yapma araştırma yapma seminer ve literatür sunma bilimsel kongrelere katılma ve sunum yapma gibi aaaa ve çalışmalar olabilmektedir.