Devletlerin devletlerle veya devletlerin uluslararsı topluluk ve platformlarla olan ilişkileri konusunda uzmanlaşmış kişilerin genel adıdır.
Türkiye'de uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının yalnızca diplomat olabilecekleri gibi bir kanı mevcuttur. Buna karşın uluslararası ilişkiler uzmanları UNESCO Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği gibi topluluklar ile devletin ilişkilerinde görev alabilmektedirler. Son yıllarda birçok çok uluslu şirkette de yönetici pozisyonlarında şans bulabilmektedirler.
Diplomat olabilmek için ise Dışişleri Bakanlığının sınavına girmek ve İngilizce ile birlikte Fransızca da bilmek gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar Bakanlığın ve devletin ihtiyaç duyulan kademelerinde uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar ve büyükelçi olana dek terfileri sürer.