Üniversitelerin işleyişinin temel unsurunu oluşturan kişilerin genel adı. Temelde kendilerinden beklenen şey bilimsel araştırmalar da olsa Türkiye'de sayılarının eksikliklerinden kaynaklanan nedenlerle dünyadaki örneklerinden çok daha fazla ders verme yükümlülükleri vardır.
ALES Sınavı Yabancı Dil Sınavı(UDS KPDSToefl gibi) ve bölümlerin yaptığı bilim sınavları ile atamaları yapılan araştırma görevlileri akademisyenliğin ilk basamağını oluşturur. Doktora sonrasında atama şartlarını sağlayan adaylar Yardımcı Doçent olarak atanırlar. Sonrasında Doçentlik sınavını verenler Doçent ünvanını alırlar. Profesörlük için belirlenmiş bir süreyi tamamlayarak yine atama şartlarını sağlamak gerekmektedir.
Doktora ve Doçentlik sınavla alınan ünvanlar olduğundan kişi üniversite dışındaki görevlerinde de bu ünvanlarını kullanabilir. Ancak diğer ünvanlar için aynı durum sözkonusu değildir.
Devlet memuru statüsünde bulunan profesörler 2009 Ocak itibariyle yaklaşık 3400 TL maaş alılarken araştırma görevlileri yaklaşık 1620 TL maaş almaktadırlar.