Üstün zekalı öğrencilere ilköğretim seviyesinde çeşitli bilgi beceri ve tutumları kazandırmak üzere üstün zekalı öğrencinin kişisel yeteneklerini de gözönüne alarak eğitim veren kişilere verilen addır.
Üstün zekalılar öğretmenlerinin üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip sözel ve sayısal yeteneği gelişmiş analitik düşünebilen ve bu konuda öğrencileri eğitebilen kişiler olması beklenir.
Üstün zekalı öğrenciler için son zamanlarda ilköğretim okulları bünyesinde özel sınıflar açılmakta hatta özel üstün zekalılar okulları açılması planlanmaktadır.
Üstün zekalılar Öğretmeni olabilmek için Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Üstün zekalılar Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.