Orta dereceli öğretim kurumlarında öğrencilere Türk dilinin yapısı Türk topluluklarının tarih içerisinde kullanmış oldukları dil ve edebi ürünlerini tanıtma görevini yapan branş öğretmelerine verilen addır. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin öğrencilere özellikle aşılamak konusuda özen gösterdikleri bir diğer husus ise öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak gerektiği şekilde ifade edebilme yetenekelerini geliştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmek için üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı gibi ilgili bölümlerinden mezun olup ek olarak formasyon eğitimi almış olmak gerekmektedir.

Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümün öğrenim süresi beş yıldır.