Yaban hayatı içerisinde doğal ortamın korunması yaban hayvanlarının üremesi avlanma yöntemleri gibi alanlarda çalışan meslek elemanlarının genel adıdır.
Orman mühendislerinin gözetiminde; görevli olduğu alanda yaban hayvanlarını inceleyerek sayı ve cinslerini gösterir çizelgeler hazırlarlar ve hayvanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla veriler toplayarak doğal ortamın sayısal yoğunluğu ve dağılımının düzenli olarak sürdürülmesini kontrol ederler.